Vennoten

Gemeenten vennoten

12 gemeenten uit de regio Westhoek-Westkust (westelijk deel van West-Vlaanderen) zijn toegetreden tot ons samenwerkingsverband: Nieuwpoort, Koksijde, De Panne, Veurne, Diksmuide, Vleteren, Lo-Reninge, Alveringem, Ieper, Poperinge, Heuvelland en Mesen. Samen met deze gemeenten organiseren wij de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en bedrijfsafval.

Andere openbare vennoten

Andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals IVM, IVBO, IVOO, IVIO, MIROM Roeselare en Menen, IMOG, VERKO en IDM zijn tevens vennoot.

 
IVVO gebied

Activiteiten

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO is een opdrachthoudende vereniging van 12 gemeenten en heeft als doel de inzameling, verwijdering en verwerking van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, alsook organisch bedrijfsafval.

Hierbij bedient IVVO ongeveer 148.801 inwoners (exclusief 2de verblijvers en toeristen).

Haar activiteiten zijn uitgebouwd rond twee hoofdpijlers :
- afvalinzameling en verwijdering
- afvalverwerking, in het bijzonder GFT-compostering

Afvalinzameling en -verwijdering

Deze activiteit bestaat uit de exploitatie van twee regionale overslagstations voor huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen (waaronder restafval, KGA en AEEA), en de afvoer naar diverse verwerkingsinstallaties.

Selectieve inzameling van recycleerbare afvalstromen is georganiseerd via inzamelingen aan huis, via wijkcontainers en/of via recyclageparken.

De inzameling van GFT- en/of restafval aan huis gebeurt met minicontainers, voorzien van een elektronische chip. Aanrekening gebeurt volgens de afvalsoort en de hoeveelheid (gewicht) die wordt aangeboden, ook DIFTAR genoemd (geDIFferentieerde TARifering). 

De recyclageparken zijn voorzien van toegangscontrole en gewichtsregistratie voor de betalende afvalfracties, tevens volgens het DIFTAR-principe.

De IVVO-Klantendienst besteedt ruime zorg aan een correcte dienstverlening aan huis en op de recyclageparken. Met vragen rond omruilingen van containers, defecten, verhuizingen, niet opgehaalde containers, toegangskaart containerpark, betalingsuitnodiging GFT- en/of restafval en/of recyclagepark kunt u steeds bij een medewerker terecht.

Via communicatie wordt de burger geïnformeerd over een correct sorteergedrag. De afvalkalender en de IVVO-Afvalkrant bieden een bron van onmisbare informatie voor elke gezin. Afvalvoorkoming en –hergebruik zijn bovendien ingebakken peilers in ons sensibiliseringsbeleid.

Afvalverwerking, in casu GFT-compostering

Op de site van IVVO te Ieper wordt GFT-afval en organisch biologisch bedrijfsafval vergist en nadien gecomposteerd. De koppeling van anaerobe vergisting en biogasvalorisatie met aerobe nacompostering maakt van deze installatie een technologisch pareltje, welke meehelpt aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen! Naast energierecuperatie uit afval en de productie van groene stroom aan het elektriciteitsnet, levert deze installatie een nieuwe grondstof onder de vorm van COMPOST, een bodemverbeteraar, welke voldoet aan de VLACO-kwaliteitseisen.

Voor meer informatie: GFT-installatie processchema

BESTUUR

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO wordt bestuurd door de raad van bestuur. De raad van bestuur bestaat uit gemeenteraadsleden afgevaardigd door de gemeenten-vennoten en benoemd door de algemene vergadering. De werking is gebaseerd op een code van goed bestuur.

De algemene vergadering heeft een code van goed bestuur goedgekeurd conform decreet lokaal bestuur dd. 22/12/2018.

De raad van bestuur bestaat uit 15 leden en 1 lid met raadgevende stem en is samengesteld als volgt:

Voorzitter: Dhr. DESPEGHEL Valentijn (Ieper)
Ondervoorzitter: Mevr. DEZEURE Lies (Veurne)


Overige leden:

 • Mevr. BUTAYE Gerda (Alveringem)
 • Dhr. JANSSENS Wim (De Panne)
 • Dhr. GOEMAERE Raf (Diksmuide)
 • Dhr. VANACKER Bart (Heuvelland)
 • Mevr. BOUTON Sarah (Ieper)
 • Dhr. DECORTE Guido (Koksijde)
 • Mevr. PAELINCK Julie (Koksijde)
 • Dhr. MATTHYS Johan (Lo-Reninge)
 • Dhr. DEVELTER Kim (Mesen)
 • Dhr. VANDEN BROUCKE Geert (Nieuwpoort)
 • Mevr. MAES Myriam (Poperinge)
 • Dhr. NOTEBAERT Kris (Poperinge)
 • Dhr. COPPEIN Bram (Vleteren)
 • Dhr. VANDERHAEGHE Jonas (Vleteren, lid met raadgevende stem)

 

Statuten

De oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging is raadpleegbaar via de publicatie in het Belgisch Staatsblad dd. 04/10/1974.

De werking van de opdrachthoudende vereniging is geregeld in de statuten met bijlagen (gecoördineerde versie BAV 15/10/2019, goedgekeurd bij MB dd. 05/12/2019).

 

Jaarverslag

Klik hier voor het jaarverslag van 2019.

 

Beslissingen

Conform artikel 466 van het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22/12/2017 informeren wij je over de recentste besluiten van de bestuursorganen van de opdrachthoudende vereniging.

Ben je niet akkoord met één van deze beslissingen, dan kan je tot uiterlijk 30 dagen na de publicatie hiervan een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Alle informatie vind je via de Klachtenwegwijzer van de Vlaamse overheid (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer)

 • Besluiten algemene vergadering

Besluitenlijst algemene vergadering 17-12-2019 - publicatiedatum 18-12-2019

Besluitenlijst algemene vergadering 15-10-2019 - publicatiedatum 25-10-2019

Besluitenlijst algemene vergadering 18-06-2019 - publicatiedatum 20-06-2019

Besluitenlijst algemene vergadering 26-03-2019 - publicatiedatum 03-04-2019

Besluitenlijst algemene vergadering 18-12-2018  - publicatiedatum 27-12-2018

Besluitenlijst algemene vergadering 19-06-2018 - publicatiedatum 29-06-2018

 

 

 • Besluiten raad van bestuur

  Besluitenlijst raad van bestuur 08-09-2020 - publicatiedatum 09-09-2020

  Besluitenlijst raad van bestuur 14-07-2020 - publicatiedatum 24-07-2020

  Besluitenlijst raad van bestuur 09-06-2020 - publicatiedatum 15-06-2020

  Besluitenlijst raad van bestuur 12-05-2020 - publicatiedatum 16-05-2020

  Besluitenlijst raad van bestuur 21-04-2020 - publicatiedatum 30-04-2020

  Besluitenlijst raad van bestuur 03-04-2020 - publicatiedatum 13-04-2020

  Besluitenlijst raad van bestuur 10-03-2020 - publicatiedatum 20-03-2020

  Besluitenlijst raad van bestuur 11-02-2020 - publicatiedatum 24-02-2020

  Besluitenlijst raad van bestuur 14-01-2020 - publicatiedatum 24-01-2020

  Besluitenlijst raad van bestuur 10-12-2019 - publicatiedatum 18-12-2019

  Besluitenlijst raad van bestuur 12-11-2019 - publicatiedatum 15-11-2019

  Besluitenlijst raad van bestuur 08-10-2019 - publicatiedatum 14-10-2019

  Besluitenlijst raad van bestuur 10-09-2019 - publicatiedatum 17-09-2019

  Besluitenlijst raad van bestuur 03-07-2019 - publicatiedatum 12-07-2019

  Besluitenlijst raad van bestuur 11-06-2019 - publicatiedatum 20-06-2019

  Besluitenlijst raad van bestuur 14-05-2019 - publicatiedatum 20-05-2019

  Besluitenlijst raad van bestuur 02-04-2019 - publicatiedatum 03-04-2019

  Besluitenlijst raad van bestuur 26-03-2019 - publicatiedatum 03-04-2019

  Besluitenlijst raad van bestuur 22-01-2019  - publicatiedatum 31-01-2019

  Besluitenlijst raad van bestuur 18-12-2018 - publicatiedatum 24-12-2018

  Besluitenlijst raad van bestuur 16-10-2018 - publicatiedatum  22-10-2018

  Besluitenlijst raad van bestuur 18-09-2018 - publicatiedatum 26-09-2018