Vennoten

Gemeenten vennoten

12 gemeenten uit de regio Westhoek-Westkust (westelijk deel van West-Vlaanderen) zijn toegetreden tot ons samenwerkingsverband: Nieuwpoort, Koksijde, De Panne, Veurne, Diksmuide, Vleteren, Lo-Reninge, Alveringem, Ieper, Poperinge, Heuvelland en Mesen. Samen met deze gemeenten organiseren wij de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en bedrijfsafval.

Andere openbare vennoten

Andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals IVM, IVBO, IVOO, IVIO, MIROM Roeselare en Menen, IMOG en IDM zijn tevens vennoot.

 
IVVO gebied

Activiteiten

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO is een opdrachthoudende vereniging van 12 gemeenten en heeft als doel de inzameling, verwijdering en verwerking van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, alsook organisch bedrijfsafval.

Hierbij bedient IVVO ongeveer 150.000 inwoners (exclusief 2de verblijvers en toeristen).

Haar activiteiten zijn uitgebouwd rond twee hoofdpijlers :
- afvalinzameling en verwijdering
- afvalverwerking, in het bijzonder GFT-compostering

Afvalinzameling en -verwijdering

Deze activiteit bestaat uit de exploitatie van twee regionale overslagstations voor huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen (waaronder restafval, KGA en AEEA), en de afvoer naar diverse verwerkingsinstallaties.

Selectieve inzameling van recycleerbare afvalstromen is georganiseerd via inzamelingen aan huis, via wijkcontainers en/of via recyclageparken.

De inzameling van GFT- en/of restafval aan huis gebeurt met minicontainers, voorzien van een elektronische chip. Aanrekening gebeurt volgens de afvalsoort en de hoeveelheid (gewicht) die wordt aangeboden, ook DIFTAR genoemd (geDIFferentieerde TARifering). 

De recyclageparken zijn voorzien van toegangscontrole en gewichtsregistratie voor de betalende afvalfracties, tevens volgens het DIFTAR-principe.

De IVVO-Klantendienst besteedt ruime zorg aan een correcte dienstverlening aan huis en op de recyclageparken. Met vragen rond omruilingen van containers, defecten, verhuizingen, niet opgehaalde containers, toegangskaart containerpark, betalingsuitnodiging GFT- en/of restafval en/of recyclagepark kunt u steeds bij een medewerker terecht.

Via communicatie informeert IVVO de burger over een correct sorteergedrag. De huis-aan-huis bedeelde afvalkalender, deze website alsook diverse sociale mediakanalen bieden een bron van onmisbare informatie voor elke gezin. Afvalvoorkoming en –hergebruik zijn bovendien ingebakken peilers in ons sensibiliseringsbeleid.

Afvalverwerking, in casu GFT-compostering

Op de site van IVVO te Ieper wordt GFT-afval en organisch biologisch bedrijfsafval vergist en nadien gecomposteerd. De koppeling van anaerobe vergisting en biogasvalorisatie met aerobe nacompostering maakt van deze installatie een technologisch pareltje, welke meehelpt aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen! Naast energierecuperatie uit afval en de productie van groene stroom aan het elektriciteitsnet, levert deze installatie een nieuwe grondstof onder de vorm van COMPOST, een bodemverbeteraar, welke voldoet aan de VLACO-kwaliteitseisen.

Voor meer informatie: GFT-installatie processchema

BESTUUR

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO wordt bestuurd door de raad van bestuur. De raad van bestuur bestaat uit gemeenteraadsleden afgevaardigd door de gemeenten-vennoten en benoemd door de algemene vergadering. De werking is gebaseerd op een code van goed bestuur.

De algemene vergadering heeft een code van goed bestuur goedgekeurd conform decreet lokaal bestuur dd. 22/12/2018.

De raad van bestuur bestaat uit 15 leden en 1 lid met raadgevende stem en is samengesteld als volgt:

Voorzitter: Dhr. DESPEGHEL Valentijn (Ieper)
Ondervoorzitter: Mevr. DEQUIDT Anne (Veurne)
Ondervoorzitter: Dhr. JANSSENS Wim (De Panne)


Overige leden:

 • Mevr. AVONTURE Karolien (Alveringem)
 • Dhr. GOEMAERE Raf (Diksmuide)
 • Dhr. VANACKER Bart (Heuvelland)
 • Mevr. BOUTON Sarah (Ieper)
 • Mevr. PAELINCK Julie (Koksijde)
 • Dhr. MATTHYS Johan (Lo-Reninge)
 • Dhr. DEVELTER Kim (Mesen)
 • Dhr. VANDEN BROUCKE Geert (Nieuwpoort)
 • Mevr. CHAPELLE Marjan (Poperinge)
 • Dhr. NOTEBAERT Kris (Poperinge)
 • Dhr. COPPEIN Bram (Vleteren)
 • Dhr. VANDERHAEGHE Jonas (Vleteren, lid met raadgevende stem)

 

Statuten

De oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging is raadpleegbaar via de publicatie in het Belgisch Staatsblad dd. 04/10/1974.

De werking van de opdrachthoudende vereniging is geregeld in de statuten met bijlagen (gecoördineerde versie BAV 27/10/2020, goedgekeurd bij MB dd. 09/12/2020).

 

Jaarverslag

Klik hier voor het jaarverslag van 2022.

Beslissingen

Conform artikel 466 van het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22/12/2017 informeren wij je over de recentste besluiten van de bestuursorganen van de opdrachthoudende vereniging.

Ben je niet akkoord met één van deze beslissingen, dan kan je tot uiterlijk 30 dagen na de publicatie hiervan een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Alle informatie vind je via de Klachtenwegwijzer van de Vlaamse overheid (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer)

 • Besluiten algemene vergadering

Besluitenlijst algemene vergadering 20-06-2023 - publicatiedatum 03-07-2023

Besluitenlijst algemene vergadering 20-12-2022 - publicatiedatum 23-12-2022

Besluitenlijst algemene vergadering 21-06-2022 - publicatiedatum 01-07-2022

 

 • Besluiten raad van bestuur

Besluitenlijst raad van bestuur 04-07-2023 - publicatiedatum 20-07-2023

Besluitenlijst raad van bestuur 13-06-2023 - publicatiedatum 26-06-2023

Besluitenlijst raad van bestuur 18-04-2023 - publicatiedatum 19-04-2023

Besluitenlijst raad van bestuur 14-03-2023 - publicatiedatum 21-03-2023

Besluitenlijst raad van bestuur 14-02-2023 - publicatiedatum 24-02-2023

Besluitenlijst raad van bestuur 10-01-2023 - publicatiedatum 17-01-2023

Besluitenlijst raad van bestuur 13-12-2022 - publicatiedatum 23-12-2022

Besluitenlijst raad van bestuur 08-11-2022 - publicatiedatum 18-11-2022

Besluitenlijst raad van bestuur 11-10-2022 - publicatiedatum 17-10-2022

Besluitenlijst raad van bestuur 13-09-2022 - publicatiedatum 04-10-2022

Besluitenlijst raad van bestuur 12-07-2022 - publicatiedatum 22-07-2022

Besluitenlijst raad van bestuur 14-06-2022 - publicatiedatum 15-06-2022

Besluitenlijst raad van bestuur 19-04-2022 - publicatiedatum 22-04-2022

Besluitenlijst raad van bestuur 08-03-2022 - publicatiedatum 18-03-2022

Besluitenlijst raad van bestuur 22-02-2022 - publicatiedatum 10-03-2022

Besluitenlijst raad van bestuur 11-01-2022 - publicatiedatum 13-01-2022