Vennoten

Gemeenten vennoten

12 gemeenten uit de regio Westhoek-Westkust (westelijk deel van West-Vlaanderen) zijn toegetreden tot ons samenwerkingsverband: Nieuwpoort, Koksijde, De Panne, Veurne, Diksmuide, Vleteren, Lo-Reninge, Alveringem, Ieper, Poperinge, Heuvelland en Mesen. Samen met deze gemeenten organiseren wij de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en bedrijfsafval.

Andere openbare vennoten

Andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals IVM, IVBO, IVOO, IVIO, MIROM Roeselare en Menen, IMOG en VERKO zijn tevens vennoot.

 
IVVO gebied

Activiteiten

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO is een opdrachthoudende vereniging van 12 gemeenten en heeft als doel de inzameling, verwijdering en verwerking van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, alsook organisch bedrijfsafval.

Hierbij bedient IVVO ongeveer 146.000 inwoners (exclusief 2de verblijvers en toeristen).

Haar activiteiten zijn uitgebouwd rond twee hoofdpijlers :
- afvalinzameling en verwijdering
- afvalverwerking, in het bijzonder GFT-compostering

Afvalinzameling en -verwijdering

Deze activiteit bestaat uit de exploitatie van twee regionale overslagstations voor huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen (waaronder restafval, KGA en AEEA), en de afvoer naar diverse verwerkingsinstallaties.

Selectieve inzameling van recycleerbare afvalstromen is georganiseerd via inzamelingen aan huis, via wijkcontainers en/of via recyclageparken.

De inzameling van GFT- en/of restafval aan huis gebeurt met minicontainers, voorzien van een elektronische chip. Aanrekening gebeurt volgens de afvalsoort en de hoeveelheid (gewicht) die wordt aangeboden, ook DIFTAR genoemd (geDIFferentieerde TARifering). 

De recyclageparken zijn voorzien van toegangscontrole en gewichtsregistratie voor de betalende afvalfracties, tevens volgens het DIFTAR-principe.

De IVVO-Klantendienst besteedt ruime zorg aan een correcte dienstverlening aan huis en op de recyclageparken. Met vragen rond omruilingen van containers, defecten, verhuizingen, niet opgehaalde containers, toegangskaart containerpark, betalingsuitnodiging GFT- en/of restafval en/of recyclagepark kunt u steeds bij een medewerker terecht.

Via communicatie wordt de burger geïnformeerd over een correct sorteergedrag. De afvalkalender en de IVVO-Afvalkrant bieden een bron van onmisbare informatie voor elke gezin. Afvalvoorkoming en –hergebruik zijn bovendien ingebakken peilers in ons sensibiliseringsbeleid.

Afvalverwerking, in casu GFT-compostering

Op de site van IVVO te Ieper wordt GFT-afval en organisch biologisch bedrijfsafval vergist en nadien gecomposteerd. De koppeling van anaerobe vergisting en biogasvalorisatie met aerobe nacompostering maakt van deze installatie een technologisch pareltje, welke meehelpt aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen! Naast energierecuperatie uit afval en de productie van groene stroom aan het elektriciteitsnet, levert deze installatie een nieuwe grondstof onder de vorm van COMPOST, een bodemverbeteraar, welke voldoet aan de VLACO-kwaliteitseisen.

Voor meer informatie: GFT-installatie processchema

Organisatie

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité.

De raad van bestuur bestaat uit 22 gemeenteraadsleden afgevaardigd door de gemeenten-vennoten.
Voorzitter: Dhr. VICTOOR Paul (Ieper)
Eerste ondervoorzitter: Dhr. DEVOS Frédéric (Koksijde)
Secretaris: Mevr. DESAGHER Ann (diensthoofd)
Overige leden:

 • Mevr. BUTAYE Gerda (Alveringem)
 • Dhr. DELRIVE Christophe (De Panne)
 • Dhr. DEQUEECKER Bruno (De Panne)
 • Mevr. DELAFONTAINE Martine (Diksmuide)
 • Mevr. MOERMAN Bieke (Diksmuide)
 • Dhr. VANACKER Bart (Heuvelland)
 • Mevr. ALLEMAN Marleen (Ieper)
 • Dhr. LAURENS Jan (Ieper)
 • Dhr. DELIE Jan (Ieper)
 • Dhr. SERPIETERS Albert (Koksijde)
 • Dhr. VAN HERCK Elwin (Koksijde, adviserend lid)
 • Dhr. MATTHYS Johan (Lo-Reninge)
 • Mevr. VAN EECKHOUTTE Darline (Mesen)
 • Dhr. LOUWIE Eddy (Nieuwpoort)
 • Dhr. VANDEN BROUCKE Geert (Nieuwpoort)
 • Dhr. NOLF Danny (Poperinge)
 • Dhr. NOTEBAERT Kris (Poperinge)
 • Mevr. DEZEURE Lies (Veurne)
 • Dhr. LOOSE Pieter (Veurne)
 • Mevr. GELDOF Josette (Vleteren)


Het directiecomité bestaat uit 8 bestuurders en houdt zich bezig met het dagelijks beleid.

Voorzitter: Dhr. VICTOOR Paul (Ieper)
Eerste ondervoorzitter: Dhr. DEVOS Frédéric (Koksijde)
Secretaris: Mevr. DESAGHER Ann (diensthoofd)
Overige leden:

 • Mevr. BUTAYE Gerda (Alveringem)
 • Mevr. DELAFONTAINE Martine (Diksmuide)
 • Dhr. VANDEN BROUCKE Geert (Nieuwpoort)
 • Dhr. NOTEBAERT Kris (Poperinge)
 • Dhr. LOOSE Pieter (Veurne)

 

Jaarverslag

Klik hier voor het jaarverslag van 2017.

 

Beslissingen

Conform artikel 466 van het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22/12/2017 volgt een overzicht van de besluiten van de bestuursorganen van de opdrachthoudende vereniging:

 • Besluiten algemene vergadering

Besluitenlijst buitengewone algemene vergadering 19-12-2017

Besluitenlijst algemene vergadering 18-06-2018

 

 • Besluiten raad van bestuur

Besluitenlijst raad van bestuur 16-10-2018

Besluitenlijst raad van bestuur 18-09-2018

Besluitenlijst raad van bestuur 19-06-2018

Besluitenlijst raad van bestuur 17-04-2018

Besluitenlijst raad van bestuur 20-02-2018