CONTAINERS PAPIER EN KARTON & PMD

Scholen kunnen via IVVO gratis containers aanvragen voor inzameling van papier en karton alsook voor pmd.

We bieden het volgende aan:

- 1100 liter (op vier wielen) papier en karton
- 1100 liter (op vier wielen) pmd
- 120 liter pmd
- 30 liter papierkratten

Daarnaast kan je ook gratis sorteerstickers en sorteeraffiches aanvragen.
Contacteer hiervoor de klantendienst van IVVO op 057/230 880 of info@ivvo.be

 

AFVALSPEL MISTER JEKKES

Het grote afvalspel

WAT? Het (gratis) afvalspel laat jongeren op een leuke en educatieve manier kennismaken met het afvalprobleem en met een aantal handelingen om het afvalprobleem concreet aan te pakken.

WIE? Dit spel richt zich naar lagere scholen, de doelgroep is voornamelijk de derde graad, hoewel het spel ook nog kan gespeeld worden door een 3e of 4e leerjaar, onder begeleiding.
Ook gemeenten en verenigingen kunnen van het afvalspel gebruik maken. 

HOE SPELEN?
Aan de hand van een handleiding voor de leerkracht.

HOE RESERVEREN?
Het afvalspel kan je gratis reserveren via info@ivvo.be

 

Viesvuilland - workshop voor kleuters en leerlingen 1e en 2e leerjaar

Viesvuilland is een educatieve animatie op maat van de allerkleinsten, in een sprookjesachtige context. Spelenderwijs en vanuit hun eigen leefwereld maken de kinderen kennis met afvalpreventie, sorteren en recycleren. Ervaren educatieve animatoren leren de kleinsten inzien waarom dat belangrijk is en leiden alles in goede banen. Het afvalprobleem wordt benaderd vanuit de leefwereld van kleuters en is bovendien volledig gratis.

Klik hier voor meer info

 

LABO - vorming voor het basisonderwijs

Leren Afval Beheren Op School (LABO) is een interactieve vorming voor het basisonderwijs. Het aanbod is gratis en leert kinderen bewust omgaan met afval. De nadruk legt op de kernprincipes van de Europese afvalstrategie: recycle, rethink, reduce, reuse en repair. De leerlingen maken kennis met alle facetten van het afvalbeheer. Ze maken kennis met de bende van de "Plots Afgedankte Dingen" - PAD's en leren op een leuke manier hoe ze afval beter kunnen beheren op school en thuis. 

Klik hier voor meer info

 

Ik zie wat jij niet ziet - workshop voor secundair onderwijs

Ik zie wat jij niet ziet is een educatief aanbod voor het secundair onderwijs om actiegericht aan de slag te gaan rond duurzaam afval- en materialenbeheer.

Het aanbod is gratis en bestaat uit zowel lesvoorbereidingen, nascholing als een coaching traject met collega-leerkrachten. Op die manier word je van begin tot eind ondersteund om de optimale leercontext rond dit duurzaamheidsvraagstuk te creëren. ‘Ik zie wat jij niet ziet’ is geschikt voor alle graden van het secundair onderwijs en afgestemd op de eindtermen.

Klik hier voor meer info

 

Operatie Proper

Operatie Proper is een beloningssysteem waarbij scholen en jeugdverenigingen een duwtje in de rug krijgen om zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Hoe? Door samen een actieplan op te stellen, ondersteuning te bieden (denk aan opruimmateriaal, educatieve pakketten) én iedereen te bedanken voor de volgehouden inspanningen met een mooie financiële beloning!