CONTAINERS PAPIER EN KARTON & PMD

Scholen kunnen via IVVO gratis containers aanvragen voor inzameling van papier en karton alsook voor pmd.

We bieden het volgende aan:

- 1100 liter (op vier wielen) papier en karton
- 1100 liter (op vier wielen) pmd
- 120 liter pmd
- 30 liter papierkratten

 

Daarnaast kan je ook gratis sorteerstickers, sorteeraffiches aanvragen. Contacteer hiervoor de dienst communicatie van IVVO op 057/23 08 83 of communicatie@ivvo.be.

 

INTERACTIEVE TENTOONSTELLING

WAT? Interactieve tentoonstelling bestaande uit 6 infopanelen over restafval, pmd, glas, papier en karton, alsook een sjoelbak met pmd-sorteerspel.
WIE? Deze koffer is geschikt voor lager en middelbaar onderwijs en wordt gratis ter beschikking gesteld.
HOE? Reserveren kan via de communicatiedienst van IVVO die jouw aanvraag zal behandelen. Tel. 057/23 08 83 of communicatie@ivvo.be

 

AFVALSPEL MISTER JEKKES

Het grote afvalspel

WAT? Het (gratis) afvalspel laat jongeren op een leuke en educatieve manier kennismaken met het afvalprobleem en met een aantal handelingen om het afvalprobleem concreet aan te pakken.

WIE? Dit spel richt zich naar lagere scholen, de doelgroep is voornamelijk de derde graad, hoewel het spel ook nog kan gespeeld worden door een 3e of 4e leerjaar, onder begeleiding.
Ook gemeenten en verenigingen kunnen van het afvalspel gebruik maken. 

HOE SPELEN?
Aan de hand van een handleiding voor de leerkracht.

HOE RESERVEREN?
Het afvalspel kan je gratis reserveren.

 

Viesvuilland - workshop voor kleuters en leerlingen 1e en 2e leerjaar

Wat is er aan de hand in Viesvuilland? is een slimme zet voor jouw school. Spelenderwijs maken kleuters (1e tot 3e kleuterklas) en jonge kinderen (1e en 2e leerjaar) kennis met afval vermijden, sorteren en recycleren en leren ze inzien waarom dat belangrijk is. Ervaren educatieve medewerkers van de vzw GoodPlanet leiden alles in goede banen. Het afvalprobleem wordt benaderd vanuit de leefwereld van kleuters. Wat is er aan de hand in Viesvuilland? is met andere woorden een animatie op maat van de kleinsten en is bovendien volledig gratis.

Surf naar www.viesvuilland.be

 

LABO - vorming voor het basisonderwijs

Leren Afval Beheren Op School (LABO) is een interactieve vorming voor leerlingen uit de tweede en derde graad van het basisonderwijs. Ze maken kennis met alle facetten van het sorteerproces. Ze krijgen ook praktische tips die ze meteen op school en thuis kunnen toepassen.

Het zet jouw school op weg naar een goed afvalbeheer en legt de nadruk op preventie, hergebruik, sortering en recyclage van afval. LABO sluit volledig aan bij de eindtermen. LABO duurt niet langer dan een halve dag, maar brengt de kinderen kennis bij die een heel leven meegaat. LABO is volledig gratis.

Surf naar www.labovorming.be

 

Da's proper! - workshop voor secundair onderwijs

Da's proper! is een educatieve workshop over afvalbeheer voor leerlingen uit het derde jaar tot en met het zevende jaar van het secundair onderwijs. Da's proper! behandelt uiteenlopende onderwerpen zoals sorteerregels, recyclage, preventie, hergebruik, zwerfvuil, sociale economie, duurzame ontwikkeling en wetgeving.

Via een quiz, rollenspel of debat steken de leerlingen iets op over de uiteenlopende aspecten van afval. Leuk en leerrijk!

Surf naar www.dasproper.be

 

 

ZWERFVUIL IS NIET MEER CHILL 

Of zijn jouw leerlingen daarvan nog niet overtuigd? Het is niet altijd eenvoudig om een boodschap te vertalen naar een taal die jongeren aanspreekt. Daarom werkte de Vlaamse koepel 'indevuilbak', een gezamelijk inititiatief van de OVAM, Fost Plus en lokale besturen, in samenwerking met GREEN end e Arteveldehogeschool een lespakket rond zwerfvuil uit voor leerkrachten van het secundair onderwijs.

Dit pakket bevat kant-en-klare lesfiches en didactisch materiaal voor verschillende vakken uit alle graden van de onderwijsvormen ASO, TSO, BSO en KSO. De lessen werden ontwikkeld in samenwerking met studenten van de lerarenopleiding. Met andere woorden, dit is een lespakket ván studenten vóór studenten.

Kan jij ook nog een duwtje in de rug gebruiken om zwerfvuil te vertalen naar de taal van jouw leerlingen? Ben je op zoek naar inspiratie om een klas- of schoolproject tegen zwerfvuil op poten te zetten? Zwerf dan zeker hier eens rond en ontdek hoe je er samen voor zorgt dat zwerfvuil niet meer chill is.

 

COMPOSTKOFFER

WAT? Duik samen met je klas de compostkoffer in! Je vindt er heel wat informatie rond composteren en materiaal om in de klas (of met je vereniging) aan de slag te gaan: loeppotjes, zeven, …
WIE? Deze koffer is geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar en wordt gratis ter beschikking gesteld.
HOE? Reserveren kan via de milieudienst van je gemeente die jouw aanvraag zal behandelen.
MEER INFO? Klik hier voor de infofiche over de compostkoffer. 

 

RECYCLAGEKOFFER

WAT? In de recyclagekoffer wordt per verpakkingsmateriaal (glas, papier/karton en PMD) op een overzichtelijke wijze een inzicht gegeven in de verschillende etappen van de recyclageketen.
WIE? Deze koffer richt zich in de eerste plaats tot alle scholen en wordt gratis ter beschikking gesteld.
HOE? Reserveren kan via de milieudienst van je gemeente die jouw aanvraag zal behandelen.
MEER INFO? Klik hier voor de infofiche over de recyclagekoffer.