1. Wat is DIFTAR?

DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief en past het eerlijke principe ‘De vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart’ toe. Naarmate je minder afval meegeeft, betaal je minder. Hierdoor kan je je afvalrekening zelf onder controle houden. 

2. Gebeurt het wegen van afval in mijn IVVO-containers wel nauwkeurig?

Ja! Door de afvalcontainer te wegen, kunnen wij nagaan hoeveel afval je aanbiedt. Hiervoor wordt je container voor én na lediging gewogen. Het verschil tussen deze twee wegingen is de hoeveelheid afval die uit de container verwijderd werd. Het weegsysteem op de vrachtwagen werkt tot op 0.5 kg nauwkeurig en wordt minstens iedere 2 jaar opnieuw geijkt.

3. Moet ik ook betalen voor afval dat in de container achterblijft?

Nee! De hoeveelheid afval die jij aanbiedt, wordt bepaald door de afvalcontainer voor en na lediging te wegen. Het verschil tussen deze twee wegingen wordt gebruikt om de hoeveelheid afval dat uit de container verwijderd werd, te bepalen. Afval dat eventueel in de container achterblijft, rekenen we dus niet aan. Enkel het afval dat effectief uit de container verwijderd werd, rekenen we aan.

4. Is DIFTAR fraudebestendig?

 

Vóór het ledigen, controleert het systeem of de aangeboden container wel geledigd mag worden. Een verdwenen of gestolen container komt namelijk op een zwarte lijst te staan. Hiervan wordt dagelijks een geactualiseerde versie in de boordcomputer opgeslaan. Containers op de zwarte lijst mogen niet geledigd worden. Dit voorkomt dat iemand een container zou stelen om dan op kosten van de eigenaar zijn afval aan te bieden.
Ook de containers die werden afgemeld, omdat je bijvoorbeeld verhuisd bent, worden op deze zwarte lijst gezet. En dit zolang niemand anders zich aanmeldt. Zo kan er geen afval meegegeven worden op de rekening van de vorige bewoner. Als je container verdwenen of gestolen is, kan je dit melden op de klantendienst.

 

5. Hoe kan ik mijn container(s) proper houden?

 

- Restafvalcontainer

 

In deze container kan het afval in plastieken winkelzakken of afvalzakken voorverpakt worden. Dit afval wordt in een huisvuilverbrandingsoven met energierecuperatie verwerkt.

 

- Gft-container

 

Plastieken zakjes zijn absoluut uit den boze, gezien dit organisch afval gecomposteerd wordt en de aanwezigheid van plastic de kwaliteit van de compost nadelig beïnvloedt. Ook composteerbare zakjes zijn niet ideaal, omdat het erg lang duurt eer ze composteren.
Een eenvoudige manier om te voorkomen dat afvalresten in de container achterblijven, is onderin enkele vellen krantenpapier leggen. Wanneer de container geledigd wordt, wordt deze gekanteld en geschud. Een stuk krant komt makkelijk los en zo zal het afval er boven ook makkelijker los komen. Bovendien absorbeert het krantenpapier vocht dat afkomstig is van het afval.
Wij raden je aan om het keukenafval te verpakken in een papieren (brood)zak of een stuk krantenpapier. Papier bestaat namelijk uit cellulose en is hierdoor composteerbaar.

 

6. Vormt het DIFTAR-systeem geen probleem voor mijn privacy?

 

Wat betreft de verwerking van de persoonlijke gegevens, houdt IVVO zich aan de privacywetgeving en GDPR richtlijn. Ons privacy statement kan je hier terugvinden. Bij vragen kan je ook steeds terecht bij IVVO. Contactgegevens DPO: dpo@ivvo.be; 057 230 883.

 

7. Wat moet ik doen als ik occasioneel veel restafval (huisvuil) heb?

 

Als je door uitzonderlijke omstandigheden (feestje, grote opkuis, …) meer restafval hebt dan in je grijze container kan, kan je de IVVO-klantendienst laten weten dat je tijdens de volgende ophaling (een) extra zak(ken) restafval zal aanbieden. Je vermeldt duidelijk je naam en adres. Best is dat je afspreekt dat je op je zak(ken) een duidelijk label zal aanbrengen met je naam, adres en handtekening. Uiteraard wordt extra afval gewogen en gefactureerd aan het gewone tarief. Voor de ophaling van grof vuil, kan je de milieudienst van je gemeente contacteren.
Uitzondering Ieper :
Wanneer je als Ieperling uitzonderlijk meer restafval aan te bieden hebben, kan je bij een aantal winkeliers kleine restafvalzakken van Stad Ieper kopen. Deze zakken worden niet meegewogen, aangezien je hiervoor reeds een retributie betaalde bij aankoop.

 

8. Welke volumes van containers voor rest- en gft-afval zijn er beschikbaar?

 

De containers voor rest- en gft-afval zijn beschikbaar in de volgende volumes :
- 40 liter (draagemmer)
- 140 liter (standaardformaat, hetzelfde volume van 2 huisvuilzakken)
- 240 liter
De containers van 140 of 240 liter zijn voorzien van wielen zodat ze makkelijk verplaatst kunnen worden. De huidige 120 liter containers worden door 140 liter containers vervangen.
Bij elke nieuwe aansluiting van een gft-container, wordt een keukenemmer van 10 liter meegeleverd.  Dit maakt de selectieve inzameling van organisch afval in de keuken gemakkelijker.

 

 9. Zal mijn buur zijn of haar afval niet in mijn container dumpen?

 

Het is mogelijk om een container te voorzien van een slot dat je kan openen met behulp van een sleutel. Deze technische oplossing is niet goedkoop en is daarom enkel te verkrijgen door het betalen van een bedrag van 42,35 euro inclusief btw. Een dergelijk slot kan via de IVVO-klantendienst aangevraagd worden. Dit slot past niet op een kleine container van 40 liter. In de winter kunnen er door de vrieskou ook moeilijkheden zijn om het slot open te krijgen. Daarom raden we het gebruik van een slot af.

 

10. Waar moet ik heen met mijn vlees- en visresten?

 

Vlees- en vis-resten horen sinds 1 januari 2019 in je gft-container! Wat mag er nog allemaal in?

 

Wat mag er WEL bij het gft-afval 

 

 • Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen

 • Nieuw: dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten

 • Broodresten

 • Koffiedik, papieren koffiefilter

 • Papier van keukenrol

 • Noten, pitten

 • Nieuw: vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen, oesterschelpen…)

 • Nieuw: vaste zuivelproducten

 • Nieuw: eieren, eierschalen

 • Fijn tuin- en snoeiafval (bladeren, gras, onkruid, haagscheersel)

 • Kamer- en tuinplanten (inclusief potgrond)

 • Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout

 • Nieuw: mest van kleine huisdieren

Wat mag NIET bij het gft-afval

 

 • Vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie,…)

 • Sauzen, vet en oliën (uitgezonderd gerechten waar een klein aandeel saus in zit)

 • Nieuw: theezakjes en koffiepads

 • Behandeld hout (met verf, vernis, impregneermiddel)

 • Beenderen en dierlijk (slacht)afval

 • Dierenkrengen

 • Schelpen van mosselen, oesters, …

 • Kattenbakvulling en vogelkooizand

 • Mest van grote huisdieren of in grote hoeveelheden

 • Stof uit de stofzuiger

 • Wegwerpluiers en ander hygiëne-afval

 • Aarde en zand

 • Kurk

 • Asresten, houtskool

 • Plastiek, glas, metalen

 • Grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken

 

11. Hoe werkt de weegbrug op het recyclagepark?

 

De weegbrug kan 30 ton wegen en werkt per schaaldelen van 10 kg. In Koksijde en Diksmuide is dit zelfs tot op 5 kg. De weegbrug wordt regelmatig opnieuw geijkt. De meeste fouten die gebeuren bij de wegingen van het recyclagepark hebben te maken met het verschil van aantal personen in het voertuig bij het in- en uitwegen. Vaak gebeurt de weging ‘in’ met alle personen in het voertuig en de weging ‘uit’ met een persoon minder, wat resulteert in een lagere tarra gewicht en bijgevolg een hoger netto gewicht, dat als basis dient voor de aanrekening.

Wat ook voorvalt is dat mensen bij het in- en/of uitwegen uit hun wagen stappen, deels op de weegbrug staan of volledig niet, wat aanleiding geeft tot foutieve gewichtsregistraties.

-        We raden aan om objecten die bij het brandbaar afval horen en die qua afmetingen in de restafvalcontainer kunnen, mee te geven met de restafval ophaling aan huis. Het tarief per kilogram is hetzelfde als je dit aanbiedt in de restafvalcontainer aan huis als op het recyclagepark. Het bespaart trouwens een rit uit naar het recyclagepark.

     Voor de containers van 40, 140 en 240 liter wordt er gewogen per 0.5 kg.

     Voor de containers van 1100L wordt er gewogen per 5 kg.

-       Bij kleine hoeveelheden is het raadzaam om dit wat op te sparen zodat je een grotere hoeveelheid in 1 keer naar het recyclagepark kan brengen. Hoe groter de netto geloste hoeveelheid per betalende afvalfractie, hoe kleiner de procentuele afwijking. In het recyclagepark wordt wel minimum 5 kg aangerekend.

 

12. Waarom krijg ik een betalingsuitnodiging voor ophaling aan huis?

Voor de ophalingen van de afvalcontainer(s) vragen we voorschot dat moet worden overgeschreven op het rekeningnummer van IVVO. Het betaalde voorschot wordt verminderd met het verschuldigde bedrag voor het geledigde gewicht. De ledigingen en het aangerekende tarief kan je terugvinden in het gedetailleerde overzicht dat werd meegestuurd in bijlage. Als je saldo voor de afvalophalingen gedaald is onder het grensbedrag van 10 euro, dan ontvang je een nieuwe betalingsuitnodiging om je rekening aan te zuiveren met een nieuw voorschot. We tellen dit voorschot bij je huidige saldo.
Als je saldo in negatief gaat, blokkeren we de container en wordt ze niet meer geledigd.
Je kan steeds een groter voorschot overschrijven.
Bij verhuis buiten de gemeente betalen we je resterende saldo terug.
Indien er geen containers op het adres staan, gelieve dit te melden aan de klantendienst van IVVO. Laat bij verhuis ook steeds je containers staan.

 

13. Waarom krijg ik een betalingsuitnodiging voor het recyclagepark?

Particulieren krijgen een tegemoetkoming (via geld op de toegangskaart of gratis gewicht) van het gemeentebestuur. De tegemoetkoming vervalt per 31 december. Op 1 januari wordt een nieuwe tegemoetkoming toegekend. Indien de tegemoetkoming tijdens het jaar niet zou volstaan, zal je moeten bijbetalen. Dit kan via een voorschot op je provisierekening of via bankkaart aan de betaalzuil op het recyclagepark. Het is dus niet verplicht om te werken met provisierekening, maar wie wenst een voorschot te storten op de rekening kan dit via deze betalingsuitnodiging of vermelding op het ticket van het recyclagepark doen. Je kan ook steeds een groter of kleiner bedrag overschrijven. Dit voorschot vervalt uiteraard niet op het einde van het jaar.

Op de betalingsuitnodiging wordt automatisch een voorschotbedrag aangerekend. Indien je rekening voor het recyclagepark een negatief saldo bedraagt, wordt dit negatieve saldo automatisch bij het voorschotbedrag gerekend. Het negatieve saldo is wel verplicht te betalen. Indien je enkel het negatieve saldo wenst te betalen, gelieve dan het verschuldigde bedrag met dit voorschotbedrag in mindering te brengen en dit bedrag over te schrijven op de rekening voor het recyclagepark.

 

14. Wat moet ik doen met mijn containers als ik verhuis?

 

Als je verhuist, laat je je containers staan op je oude adres. Wij krijgen van de dienst bevolking van je gemeente door wie er verhuist en naar waar. Zo kunnen we de containers activeren op de nieuwe bewoners. Wil je al eerder gebruik maken van de nieuwe containers en is de wijkagent nog niet langs geweest? Contacteer dan IVVO om de containers op je nieuwe adres al te activeren en deze op je oude adres te deactiveren.

 

 

15. Waarom kan grofvuil op het recyclagepark niet betaald worden met de tegemoetkoming van de gemeente? 

 

De aanvoer van grofvuil is steeds betalend gezien deze afvalstof niet wordt gerecycleerd, maar dient verwerkt te worden in een vergunde verbrandingsinstallatie die voldoet aan de strenge Vlaamse milieunormen. Dit is verplicht volgens de wetgeving van OVAM (Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij), daarom kan grofvuil dus niet met de tegemoetkoming van de gemeente betaald worden.

 

Wens je meer info, bel dan naar IVVO-Klantendienst op 057 21 41 60.