Contactpersoon
Bedrijfsgegevens
Gegevens particulier
Gegevens school of vereniging
Voorkeur van betaling
Bedrag abonnement per kaart
Leveringsadres
Bevestigt hierbij de aankoop van toegangskaart(en) voor het recyclagepark. De kostprijs voor een toegangskaart is € 8 per kaart inclusief BTW voor particulieren. Bedrijven betalen € 8 per kaart exclusief BTW of € 16 per kaart exclusief BTW voor een gepersonaliseerde kaart.