Asbest is een schadelijke stof die in vele bouwmaterialen werd verwerkt. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in woningbouw, daardoor is er kans dat asbest ook in je eigen woning verborgen zit. De stof is niet met het blote oog zichtbaar en kan in de lucht terechtkomen en vervolgens door inademing ook in onze longen. Door veroudering en weersomstandigheden wordt het materiaal broos waardoor er asbestvezels kunnen vrijkomen.

Waar houdt asbest zich verscholen in jouw huis?

Asbestvezels vormen een risico voor de gezondheid. Verwijder je zelf asbest, neem dan de gepaste maatregelen bij het ontmantelen van (verweerde) asbestdaken, asbestgevels, zolderruimtes of andere gebouwzones. Dit is ook van belang voor de bewoners en de omgeving. 

Voor Vlaanderen is een actieplan opgemaakt dat de versnelde verwijdering van asbest beoogt. Het opzet van dit plan is dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig moet zijn. Dankzij een initiatief van IVVO en betoelaging van OVAM kan ook jij aan een zeer voordelig tarief het asbest aan huis laten ophalen.  Let wel: het gaat om het ophalen van het asbestmateriaal, niet om de verwijdering zelf.

Meer info