Hechtgebonden toepassingen in goede staat mag je zelf verwijderen, mits de nodige voorzorgsmaatregelen. Losgebonden toepassingen moeten daarentegen verplicht verwijderd worden door een erkend asbestverwijderaar. Ook voor sterk beschadigde, verweerde of moeilijk te verwijderen hechtgebonden toepassingen is dit trouwens sterk aangewezen.

Wanneer je zelf hechtgebonden asbest verwijdert, neem dan steeds volgende veiligheidsmaatregelen in acht:

 • Gebruik de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (link naar pagina PBM)
 • Maak de ruimte leeg en bedek de vloer met een plastic zeil om eventueel vrijkomende vezels op te vangen.
 • Bevochtig het asbesthoudende materiaal, zodat asbestvezels die mogelijk vrijkomen niet wegwaaien.
 • Demonteer de asbestelementen door middel van handwerktuigen (bv. schroevendraaier, klauwhamer) of traagdraaiend gereedschap.
 • Voorkom dat het materiaal breekt door het één voor één te verwijderen en voorzichtig naar de begane grond te brengen (bv. via een hoogtewerker).
 • Verpak het asbestmateriaal in recipiënten aangepast aan de grootte van de stukken (bv. aangepaste asbestplatenzakken of container met bigbag voor golfplaten) en zorg dat deze correct gesloten zijn.
   

Heeft je dak geen onderdak? Neem je voorzorgen!

Als je asbestplaten gaat verwijderen op een dak zonder binnen afwerking (onderdak, isolatie, …), dan moet je verspreiding van asbestvezels voorkomen. 

 1. Maak de zolderruimte of ondergrond leeg. 
 2. Leg een plasticfolie op de vloer en op eventueel achtergebleven materiaal. 
 3. Span een plastic folie onder het dak indien ontruiming van de zolderruimte niet mogelijk is.

Er groeit klimop of mos op mijn golfplaten/leien. Wat nu?

Klimop snoei je best vooraf zoveel mogelijk weg zonder de wortels los te trekken. Bij een kleine hoeveelheid, mogen de klimopbladeren in de gft-container. Grotere hoeveelheden kunnen als groenafval aangebracht worden op het groen-/recyclagepark. Bij de plaatovergangen snijd je de wortels best door zodat de plaat met de klimopwortels als asbesthoudend afval kan afgevoerd worden. Mos hecht zich ook op golfplaten en leien. In dat geval kan je de platen en leien met het mos als asbesthoudend materiaal afvoeren. 

Er groeit klimop of mos op mijn golfplaten/leien