De Vlaamse regering heeft een specifiek asbestprotocol voor land- en tuinbouw, dit valt buiten de bronophaling van IVVO.

OVAM wil samen met sectororganisaties de landbouwers helpen om hun gebouwen asbestveilig te maken. Het afvoeren en verwerken van asbest is gratis.

Land-en tuinbouwers kunnen zich aanmelden voor deze dienstverlening van OVAM.
Er werd door OVAM een inzamelaar aangesteld die de gedemonteerde asbestdaken bij de landbouwers aan huis gaat gaan inzamelen en brengen naar een erkende stortplaats of afvalverwerker. Daarmee staat OVAM in voor de financiering van de asbest meerkost.

Het naar beneden halen van de golfplaten of – leien behoort niet tot de dienstverlening van OVAM.

Landbouwers kunnen voor de vervanging van daken bovendien tot 30 procent investeringssteun ontvangen uit het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF). Het gaat om steun voor de nieuwe dakbedekking en de draagconstructie op voorwaarde dat de afbraak en verwerking gebeurt met het voorleggen van een attest van een verwerker die bij de OVAM geregistreerd is.
Meer info hierover vind je op de website van het VLIF.