Asbest verpakt aanleveren

Enerzijds wil IVVO risico’s aanpakken die ontstaan bij afbraak van asbest door de burgers goed te informeren en te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Anderzijds pakt IVVO ook risico’s bij afvoer naar het recyclagepark aan door de burgers te voorzien van afsluitbare asbestzakken. De persoonlijke beschermingsmiddelen worden na het verwijderen van het asbest weggeborgen in de afgesloten asbestzakken. Op die manier kunnen de asbestvezels tijdens het transport en bij afgifte op het park niet meer vrijkomen in de leefomgeving.

De asbestzakken zijn te verkrijgen op alle recyclageparken binnen het IVVO werkingsgebied
Particulieren kunnen de asbestzakken gratis verkrijgen, voor bedrijven betalend:

  • Asbestzak klein (120x130 cm): € 2,50 per zak (incl. BTW)
  • Asbestzak groot (120x220 cm): € 2,50 per zak (incl. BTW)

Hechtgebonden asbesthoudend afval moet verplicht verpakt aangeleverd worden op het recyclagepark! Dit in ofwel de asbestzakken die verkrijgbaar zijn op het recyclagepark ofwel ingepakt in eigen doorzichtige wikkelfolie. Andere verpakkingsmaterialen zijn niet toegelaten, onverpakt asbesthoudend afval zal geweigerd worden! Losgebonden asbest wordt niet aanvaard op het recyclagepark, ook niet als dit goed verpakt is. Dit moet je verplicht door een erkend asbestverwijderaar laten verwijderen.

Tarieven

Kleine hoeveelheden tot 200kg asbest per gezin per jaar kan je gratis aanbieden op het recyclagepark.

Het tarief per kg asbest dat je aanbrengt varieert tussen 0,13 en 0,15 euro per kg, afhankelijk van de gemeente. Via deze pagina kan je het recyclagepark van jouw gemeenten selecteren en daar ook de tarieven raadplegen.