Veilig omspringen met asbest

Asbestvezels vormen een risico voor de gezondheid. Verwijder je zelf asbest, neem dan de gepaste maatregelen.

Mag je asbest zelf verwijderen?

Hechtgebonden toepassingen in goede staat mag je zelf verwijderen, mits de nodige voorzorgsmaatregelen. Losgebonden toepassingen moeten daarentegen verplicht verwijderd worden door een erkend asbestverwijderaar.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn te verkrijgen op alle recyclageparken binnen het IVVO werkingsgebied.

Asbest naar het recyclagepark

Asbesthouden afval moet verplicht verpakt aangeleverd worden op het recyclagepark! Dit in ofwel de asbestzakken die verkrijgbaar zijn op het recyclagepark ofwel ingepakt in eigen doorzichtige wikkelfolie. Losgebonden asbest wordt niet aanvaard op het recyclagepark.

Asbest aan huis ophalen

Asbest kan ook aan huis opgehaald worden, bekijk hier de mogelijkheden.

Landbouwers

De Vlaamse regering heeft een specifiek asbestprotocol voor land- en tuinbouw, dit valt buiten de bronophaling van IVVO.