Het restafval, opgehaald bij de gezinnen, wordt gecentraliseerd in de overslagstations van IVVO te Veurne en Ieper en in opleggers afgevoerd naar diverse huisvuilverbrandingsinstallaties met rookgaszuivering en energierecuperatie, waaronder Brugge (IVBO), Oostende (IVOO) en Roeselare (MIROM).

Ook KGA (Klein Gevaarlijk Afval) en AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten) worden er gecentraliseerd en gesorteerd per fractie voor afvoer naar diverse verwerkingsinstallaties.

Aanleveringen door bedrijven zijn tevens mogelijk. Grofvuil, steenpuin, vlak glas, gyproc, keramiek en snoeihout afkomstig van KMO's kunnen op het overslagstation worden aangeleverd.
Snoeihout kan op het overslagstation van Veurne en op het groenpark van Ieper aangeleverd worden. 

Particulieren hebben toegang met hun eID, bedrijven hebben hiervoor een bedrijvenkaart nodig die aangevraagd kan worden via deze link.

Openingsuren:

 • Overslagstation/ recyclagepark Ieper: dinsdag tem vrijdag van 9u00 tot 16u45
  Pilkemseweg 107
  8900 Ieper
  057/ 200 194
 • Overslagstation/ recyclagepark Veurne: maandag tem vrijdag van 8u00 tot 16u30
  Albert 1 laan 36
  8630 Veurne
  058 /314 037

 

Sorteerverplichting bedrijven

Volgens de wetgeving van OVAM, beschreven in VLAREMA artikel 4.3.2 zijn bedrijven verplicht om afval te sorteren volgens 25 verschillende afvalstromen. Dit jaar werden hier nieuwe afvalstromen aan toegevoegd, ondermeer: keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval.
Meer info kan je via deze link terugvinden. 

Als bedrijf, maar ook voor ons als intercommunale, is het belangrijk om aan deze sorteerplicht te voldoen en ervoor te zorgen dat deze afvalstromen niet bij het restafval komen. Daarom zal vanaf 1 februari 2021 de aanlevering van bedrijfsafval op onze overslagstations moeten voldoen aan deze sorteerplicht.

In deze folder en dit reglement kan je de verschillende afvalstromen terugvinden die je als bedrijf moet sorteren. Uiteraard zullen niet alle afvalstromen voor jouw bedrijf van toepassing zijn.

Tarieven

Deze tarieven zijn enkel geldig voor bedrijven die afval aanleveren op het overslagstation van Ieper of Veurne

Fractie

Tarief (excl. btw, incl. milieuheffing)

Niet recycleerbaar brandbaar afval € 0,185/kg
Groenafval (tuinafval, snoeihout) € 0,040/kg
KGA In functie van aard*
Land- en tuinbouwfolies Speciale inzamelweek*
Harde plastics + inert bouwafval + houtafval € 0,060/kg
Asbest € 0,130/kg

 * meer info op het overslagstation