Restafval

Restafval is het huishoudelijk afval dat niet recycleerbaar is, het afval waarmee je niet op het recyclagepark terecht kan of dat niet selectief wordt ingezameld. Kijk op je afvalkalender hoe frequent restafval wordt opgehaald.

Het restafval vormt echter een grote belasting op ons milieu. Het is daarom erg belangrijk om zo veel als mogelijk restafval te voorkomen en zoveel mogelijk te sorteren. De verwerking van het restafval in aan de strengste milieunormen aangepaste verbrandingsovens is bovendien erg duur!

Gft

Gft is groente-, fruit- en tuinafval die wordt opgehaald in de groene gft-container. Het gft wordt verwerkt in de gft-composteringsinstallatie van IVVO te Ieper tot compost. Tijdens het proces wordt groene energie geproduceerd in de vorm van elektriciteit.

Kijk op je afvalkalender wanneer het gft wordt opgehaald.

Papier/karton

Papier en karton wordt om de vier weken aan huis opgehaald.

Het grootste deel van het papier en karton is makkelijk recycleerbaar en dat betekent dat de papierfabrikanten dan minder hout van bomen nodig hebben om nieuw papier aan te maken. Maar papier kan men niet oneindig recycleren. Na elke bewerking vermindert de kwaliteit van de vezels. Daarom stelt men dat een vezel slechts twee- tot vijfmaal opnieuw gebruikt kan worden. Dus voorkomen is nog de beste oplossing.

PMD

Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, kortweg PMD, wordt om de twee weken opgehaald.

Deze drie fracties worden als een gezamenlijke afvalsoort beschouwd omdat het allemaal over verpakkingen gaat van voeding en niet gevaarlijke cosmetica.

Gezien het ruime gamma van verpakkingen is het noodzakelijk om de gepubliceerde sorteerregels voor deze afvalsoort nauwlettend op te volgen. Hoewel dit op een milieuverantwoorde manier gerecycleerd wordt, is het toch aangewezen om deze wegwerpverpakkingen zoveel mogelijk te vermijden. Niet alles is oneindig recycleerbaar en het recyclageproces vraagt ook veel energie.

Afhalingen op afroep (kringloopgoederen, grofvuil, snoeihout)

Grofvuil is de verzamelnaam voor grote stukken brandbaar materiaal zoals een tuinstoel, een stoffen zetel, een tapijt, een matras, e.d. Het gaat hier over materiaal dat wegens zijn samenstelling niet meer gerecycleerd kan worden en dus op een milieu-verantwoorde manier verbrand wordt.

Uw grofvuil laten ophalen?
Het grofvuil wordt in de hele IVVO-regio opgehaald op afroep. Wanneer je grofvuil hebt dat je wenst te laten ophalen, dan kan je zich inschrijven voor de eerstvolgende ophaalronde. Meer info vind je op de afvalkalender van jouw gemeente.