Vlaco compost

De natuurlijke kringloop terugbrengen in je tuin

Het professionele composteringsproces van waaruit Vlaco-compost ontstaat, kan je vergelijken met wat in het bos gebeurt als afgevallen bladeren, twijgjes en dode planten zich langzaam omvormen tot de donkerbruine bosgrond. In de professionele compostering wordt dit natuurlijke proces versneld, door het zorgen voor een juist evenwicht tussen voeding, vocht en temperatuur. Het resultaat is Vlaco-compost met een hoog gehalte aan stabiele organische stof, een ideale bodemverbeteraar. De nutriënten komen geleidelijk aan beschikbaar voor de planten.


Compost? Dat is altijd een goed idee voor je tuin, ook in het najaar

In de herfst en vroege winter geef je met compost een ideale onderhoudsbeurt aan je tuin. De compost wordt door de bodemdiertjes mee in de bodem verwerkt, de humus kan gedurende de wintermaanden de bodem verrijken. Een laagje open geharkte compost in het gazon, verdwijnt na enkele regenbuien in het bodemoppervlak. Rond struiken, fruitbomen, in de borders en in de moestuin mag een dikkere laag komen. Het beschermt de bodem tegen koude en zorgt voor een extra voorraadje organische stof.

In de herfst gebruik je best geen meststoffen. Meststoffen kunnen niet worden benut en spoelen uit of geven de planten toch een extra groeistoot, waardoor twijgjes ontstaan die niet meer afdoende kunnen beschermd worden. De vorst krijgt vrij spel, wat leidt tot afgestorven takken en insluipende ziektes. Compost kan je wel gebruiken, het is een bodemverbeteraar die het humusgehalte in de bodem op peil houdt. Je kan hiervoor je eigen thuiscompost gebruiken en/of (aanvullen met) Vlaco-compost.

 

Waarvoor in het najaar compost gebruiken in je tuin?

•    Bloembollen: bloembollen die in het voorjaar zullen bloeien, worden in het najaar geplant. Het planten gebeurt best tussen eind september en november. Door compost te gebruiken bij de aanplant van de bloembollen, geef je hen de beste start voor de aanstaande lente.

•    Aanplant bomen: bij de aanplant van bomen in het najaar kan je in het plantgat een gezonde dosis compost meegeven, waar de bomen nog jarenlang profijt van hebben.

•    Bestaand gazon: boost je gazon nog voor het begint te vriezen. Als jaarlijkse onderhoudsdosis wordt compost best in het najaar toegediend, ook in de winter, wanneer de temperaturen nog niet negatief zijn, kan het perfect. Eventueel wordt het gazon eerst nog even geprikt of verlucht. Fijne compost of topdressing, wordt in kleine hoopjes op het gazon gelegd of voorzichtig met de hand uitgestrooid. Met een hark kan je vervolgens de compost over het gazon uitspreiden. Een dun laagje van 0,5 cm is voldoende. Enkele regenbuien later zie je de compost nog amper. Na de winter zal de compost, mee door het bodemleven en de regenwormen, volledig in de grond zijn ingedrongen. Zo leg je in het najaar de basis voor een heerlijke grasmat in de zomer.

•    Gazon aanleg: vertrek je van nul en start je met de aanleg van je gazon, verwerk dan compost in de toplaag van de bodem. Het is een unieke kans om je bodem voor de komende 10 tot 15 jaar te voorzien van voldoende organische stof. Daarom werk je bij de aanleg best een grote dosis compost in de grond in, een 10 tot 20 cm diep.

 

Kies voor Vlaco-compost als duurzame bodemverbeteraar, zorgvuldig gerecycleerd uit organisch materiaal. Je sluit de biologische kringloop én je kiest voor een lokaal kwaliteitsproduct.
De compostactie loopt nog tot eind november, klik hier voor meer informatie!