Recyclagepark

Nieuwe tarieven in 2020

tarieven, recyclagepark, huis aan huis, prijzen

Sinds dit jaar gelden er nieuwe tarieven voor de huis aan huis ophaling en op de recyclageparken binnen het IVVO werkingsgebied.

Lees meer