Corona maatregelen

Vanaf dinsdag 7 april gaan de recyclageparken terug open, echter wel onder strikte voorwaarden en enkel voor noodzakelijke aanbreng van afvalstoffen! 
Het uitgangspunt blijft dat de mensen enkel naar het recyclagepark gaan als dat echt noodzakelijk is. Er moet zoveel mogelijk afval meegeven worden met de huis aan huis ophaling van pmd, papier/karton, restafval, gft en het recyclagepark zoveel mogelijk vermijden! 

Er zijn duidelijke veiligheidsmaatregelen van kracht voor mensen die het recyclagepark bezoeken: 

  • Bewaar een afstand van 1,5m tussen de bezoekers alsook tegenover de parkwachters. 
  •  Het aantal bezoekers op het recyclagepark is beperkt 
  •  Parkwachters helpen niet bij het lossen van afval om persoonlijk contact te vermijden
  •  Respecteer de parkwachters en hun richtlijnen, indien niet is een schorsing van 3 maand mogelijk
  •  1 persoon per parkbezoek toegelaten: indien nodig mogen er max. 2 personen het afval lossen
  • De openingsuren van de parken kunnen verschillen van de gewoonlijke openingsuren 

Enkele tips om lange wachttijden te vermijden:
•    Beperk parkbezoeken zoveel mogelijk in tijd en in fracties, breng enkel het afval dat écht noodzakelijk 
•    Sorteer afval goed op voorhand voor een vlot parkbezoek
•    Iedereen dient de wachtrij te respecteren, ook wie te voet of met de fiets komt. 
•    Wie met de wagen komt, blijft in de wagen zitten gedurende de wachtperiode. 


De sorteerregels zijn terug te vinden via deze link

Betalingen zullen enkel elektronisch gebeuren, zoals gewoonlijk. Indien de burgers wensen na te gaan of ze nog voldoende saldo hebben voor het park, dan kan dat via het IVVO klantenportaal: https://ivvo.mob-it.be Ook je saldo aanzuiveren is mogelijk binnen dit klantenportaal! 

Indien de aanvoer van afval op de recyclageparken niet meer beheersbaar zijn, dan zien wij ons genoodzaakt om de parken opnieuw te sluiten. We rekenen erop dat mensen enkel gaan als dit echt noodzakelijk is.