afvalophalers


Door de sluiting van de recyclageparken is de selectieve inzameling van huishoudelijk afval niet meer zo evident. Hierbij enkele tips om je op weg te helpen:

 • Maak zoveel mogelijk gebruik van de huis aan huis inzameling van restafval, gft, papier/karton en pmd. 
  Met dank aan de afvalophalers die altijd voor ons klaar staan, kan de afvalophaling aan huis dankzij hen nog steeds doorgaan zoals gewoonlijk in deze corona-crisis.
  !! Laat je afvalzakken of afvalcontainers lang genoeg buiten staan!! Door de sluiting van de recyclageparken bieden meer mensen afval aan tijdens de huis aan huis rondes, hierdoor hebben de afvalophalers meer tijd nodig dan gewoonlijk om hun rondes af te werken! 
  !! Voor grensgemeenten is het belangrijk om de afvalzakken of afvalcontainers de avond voordien buiten te plaatsen! Door het afsluiten van de grensovergangen hebben de ophalers hun rondritten moeten aanpassen. Het is mogelijk dat de afvalophalers hierdoor wat eerder of later langskomen dan normaal! 
   
 • Groente-, fruit- en keukenafval maar ook zacht tuinafval zoals gras, onkruid, haagscheersel,.. kan je onbeperkt kwijt in je gft container Opgelet: hard groen zoals snoeihout mag niet. De ophaling van snoeihout op afroep blijft mogelijk in Ieper, snoeihout dat door de aard of de grootte niet in de eigen tuin kan gecomposteerd worden kan je laten ophalen door de Groendienst van Ieper, via deze link kan je meer info terugvinden. 
   
 • Papier en karton correct aanbieden voor de ophaling aan huis kan je door dit mooi samen te binden met natuurkoord of te verzamelen in een afsluitbare doos.  Pmd wordt ook verder opgehaald.  Raadpleeg je afvalkalender, www.ivvo.be of download de Recycle App.
   
 • Hol glas en textiel kan je nog steeds brengen naar de wijkcontainers
   
 • Andere spullen? Er zijn nog heel wat zaken die je enkel op het recyclagepark kunt aanbieden, zoals klein gevaarlijk afval, grofvuil, elektrische toestellen,.. Hier kunnen we als enige tip meegeven ‘geduld’. Door de corona-crisis is het helaas moeilijk deze spullen ergens aan te bieden. Houd deze even bij op een plaats waar ze niet in de weg komen te liggen (bv. tuinhuis, garage, berging,..). Van zodra de recyclageparken terug open zijn, heten we jullie graag welkom om deze spullen bij ons aan te bieden. Heb je bovendien herbruikbare spullen na je lenteschoonmaak, spaar deze op voor de kringwinkels die ook tijdelijk moeten sluiten.

Het is en blijft ten strengste verboden om afval achter te laten rond glasbollen, textielcontainers of op eender welke andere plaats. Dit is sluikstorten en zal beboet worden! 


Uitzonderlijke situaties brengen uitzonderlijke maatregelen met zich mee, graag vragen we ook jullie hulp om een steentje bij te dragen aan een propere gemeente door geen afval achter te laten waar het niet thuis hoort. 


Heb je nuttige tips om afval te voorkomen, leuke receptjes om met keukenrestjes aan de slag te gaan, andere (kringloop)tips?  Bezorg deze ons via communicatie@ivvo.be of Facebook!  


Alvast bedankt voor jullie bijdrage, zorg goed voor jezelf en de anderen om jullie heen.