parkwachter

Functiebeschrijving
 • Toezicht op correct sorteergedrag door bezoekers
 • Informatieverstrekking en hulp aan bezoekers
 • Controle op het DIFTAR-systeem met toegangsbadge en betaalzone voor een aantal afvalfracties
 • Registratie van de afvoer van de afvalstoffen
 • Sorteren van een aantal deelstromen (bv. KGA)
 • Onderhoud van het park

Profiel
 • Zeer goed Nederlands spreken
 • Stiptheid, nauwgezetheid en verantwoordelijkheidzin
 • Zin voor orde en netheid
 • Klantvriendelijkheid
 • Een goed voorkomen
 • Een goede lichamelijke conditie
 • Millieubewust
 • Stressbestendig

Aanbod
 • voltijds dagwerk in het 5-dagensysteem met zaterdagwerk
 • maandloon volgens wettelijk barema, maaltijdcheques, fietsvergoeding, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering

Reageer ten laatste tegen 20 maart.

 

Om te solliciteren: klik hier