Recyclagepark

Sinds dit jaar gelden er nieuwe tarieven voor de huis aan huis ophaling en op de recyclageparken binnen het IVVO werkingsgebied. 

De IVVO heeft haar model contant belasting reglementen samen met haar gemeenten geëvalueerd.  De kosten voor ophaling en verwerking van restafval zijn de voorbije 6 jaar flink toegenomen door stijging van milieuheffingen, brandstofkosten, werkingskosten,… De tarieven, die ‘rechtstreeks’ aan de inwoners worden aangerekend, werden daarentegen in het verleden nauwelijks aangepast. Door het reglement van IVVO  te volgen, hanteert de gemeente het principe ‘De vervuiler betaalt en de sorteerder wordt beloond’. Inwoners die nog onvoldoende sorteren en zo beduidend meer restafval hebben, worden hierdoor aangemoedigd om hun restafval beter te sorteren.


Wat zijn de veranderingen vanaf 01/01/2020 ? 
Restafval en grofvuil zijn betalend vanaf de eerste kilogram, zoals opgelegd door de OVAM. Het tarief voor het aanbrengen van grofvuil op het recyclagepark en de ophaling van de restafvalcontainers aan huis is in de meeste gemeenten aangepast volgens de indexstijging. Hierbij werd meestal niet de volledige indexstijging toegepast.

Harde plastics wordt meestal betalend gezien de fors gestegen kosten voor de verwerking in Vlaanderen (exportverbod naar China).  Bovendien dient de kwaliteit van de ingezamelde stroom te verbeteren met het oog op een circulaire economie.


De invoering van de nieuwe blauwe zak (PMD) is in handen van Fost Plus en is pas voorzien tegen 1/04/2021.


Asbestafbouw wensen we te stimuleren door de tarieven te verlagen. De aanbreng op het recyclagepark van de eerste 1000 kg is gratis voor particulieren, vroeger was dit beperkt tot 200 kg. Daarenboven is ook het tarief voor asbest verlaagd voor hoeveelheden boven de 1000 kg.  Daarnaast biedt IVVO i.s.m. haar gemeenten gratis asbestzakken en persoonlijke beschermingsmiddelen aan om het asbest veilig en verpakt (verplicht vanaf 1/4/2020) aan te leveren, meer info via deze link .  Voor grote hoeveelheden asbest zullen we in 2021 dankzij subsidies van de OVAM een project bronverpakking opstarten, waarbij asbest aan huis in platenzakken of afzetcontainers tegen een sterk gereduceerd tarief wordt opgehaald.

Wil je de tarieven in jouw gemeente nagaan? 
Dat kan via deze link, daar kan je het recyclagepark in jouw buurt selecteren en vervolgens de tabel met tarieven raadplegen. De tarieven voor de inzameling aan huis zijn terug te vinden via deze link.