Soreetpanelen

Dit jaar veranderen enkele sorteerregels op de recyclageparken binnen het IVVO werkingsgebied. Zo kan je sinds 1 januari selectief afgedankte matrassen, cd-s en de bijhorende cd-doosjes gratis aanbieden op het park. Ook de nieuwe blauwe zak komt eraan op 1 april, alle plastic verpakkingen kan je dan bij pmd sorteren. Reden te meer om de burger wat extra hulp te bieden met het sorteren van hun afval op het recyclagepark.

De selectieve inzameling van matrassen is een goede stap vooruit want hierdoor kan je deze kwijt op de gratis zone van het park en betaal je niet langer aan het tarief van grofvuil. Bovendien zullen alle oude matrassen binnenkort ook gerecycleerd worden. Goed voor het milieu en de portemonnee! Wel moet er voor deze selectieve inzameling van matrassen een bijkomende gesloten container komen op de parken.

Enkele maanden geleden startte IVVO ook met de selectieve inzameling van cd’s, doorzichtige en gekleurde cd-hoesjes in minicontainers op de gratis zone van de parken te Veurne en Ieper. IVVO wil de burgers aanmoedigen om hun cd’s en bijhorende cd-doosjes selectief in te zamelen door dit gratis aan te bieden. Het grote voordeel hiervan is dat de verwerker dit materiaal recycleert tot herbruikbare materialen bijvoorbeeld voor de auto-industrie, bloempotjes, melkpotjes. Als dit proefproject succesvol wordt, zal dit uitgebreid worden naar alle IVVO recyclageparken.

De pmd-sorteerregels worden vanaf 1 april ook aangepast door uitbreiding met alle plastic verpakkingen. Vanaf dan kan je champignon bakjes, botervlootjes, plastic zakjes,… in je blauwe zak gooien. Hierdoor zal elke inwoner jaarlijks ongeveer 8kg minder restafval hebben.

Gezien het stijgende aanbod aan verschillende afvalfracties en de toenemende complexiteit voor de burger, vond IVVO het nodig om duidelijkere infoborden te plaatsen bij de verschillende afvalfracties. Om op die manier de bezoeker beter te helpen met het sorteren!
Hiervoor voorziet IVVO meer dan 200 nieuwe sorteerpanelen op de recyclageparken van Ieper, Heuvelland, Vleteren en Veurne, alsook op het groenpark van Ieper. Enerzijds helpen deze sorteerpanelen de burgers om de juiste container te vinden. Anderzijds zijn de sorteerinstructies per type afval goed gevisualiseerd met pictogrammen en zie je snel of je afval al dan niet thuis hoort in een bepaalde container.
Een goede communicatie van de sorteerboodschap is noodzakelijk om de kwaliteit van de selectieve afvalstromen te garanderen waardoor de recyclage niet in het gedrang komt. Tenslotte kan je steeds de hulp inroepen van een parkwachter bij vragen of twijfels.