Asbest

Vanaf 2020 neemt de IVVO extra preventieve maatregelen om de verspreiding van asbestvezels bij afbraak en transport van asbesthoudende materialen door particulieren te voorkomen. 

Enerzijds wil de IVVO risico’s aanpakken die ontstaan bij afbraak van asbest door de burgers goed te informeren en gratis te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit houdt in; een wegwerpoverall, een paar handschoenen, een mondmasker en een gebruikershandleiding die duidelijk maakt hoe deze beschermingsmiddelen moeten gebruikt worden.

Anderzijds pakt de IVVO ook risico’s bij afvoer naar het recyclagepark aan door de burgers te voorzien van afsluitbare asbestzakken. De persoonlijke beschermingsmiddelen worden na het verwijderen van het asbest weggeborgen in de afgesloten asbestzakken. Op die manier kunnen de asbestvezels tijdens het transport en bij afgifte op het park niet meer vrijkomen in de leefomgeving. 

Vanaf 1 april 2020 zal asbesthoudend afval enkel nog in de aangeboden zakken of ingepakt in eigen doorzichtige wikkelfolie mogen aangeleverd worden op de recyclageparken.

Voor 2020 en 2021 is het aantal kg asbest dat gratis mag aangeleverd omhoog getrokken naar 1.000 kg per gezin, per jaar. Dit is zo voor alle recyclageparken binnen het IVVO werkingsgebied. Ook het tarief voor het aanbrengen van asbest boven 1.000 kg is gedaald.

Vanaf volgend jaar lanceert de IVVO het project bronverpakking, dit project voorziet om grote hoeveelheden asbest aan huis op te halen. Burgers en bedrijven zullen hun asbest aan huis kunnen laten ophalen in platenzakken speciaal op maat gemaakt voor asbestplaten of in afzetcontainers speciaal voorzien voor asbestplaten. Op die manier wil de IVVO het aantal verhandelingen verlagen en dus ook het gevaar van het verspreiden van de asbestvezels beperken.  Dit project zal uitgerold worden in de loop van 2021 in het volledige IVVO werkingsgebied. 

Via bronverpakking, bronophaling aan huis (vanaf 2021), het aanbieden van asbestzakken en persoonlijke beschermingsmiddelen, het verhogen van de vrijstelling op de parken en het verlagen van het tarief voor asbest bovenop deze vrijstelling, gaat de IVVO samen met haar 12 gemeenten de uitdaging aan om samen met de OVAM onze regio asbestveilig te maken voor de toekomstige generaties. 

 

Meer info kun je op deze pagina terugvinden.