Matrassen

Sinds 1 januari 2021 kan je als particulier je afgedankte matrassen gratis inleveren op het recyclagepark. Dankzij de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zijn producenten van matrassen nu ook verplicht om matrassen terug in te zamelen en te recycleren. Daarnaast gaat IVVO samen met Valumat, het beheersorgaan dat in het leven geroepen is om invulling te geven aan deze nieuwe verplichting, matrassen selectief inzamelen op alle recyclageparken binnen ons werkingsgebied.

De inzameling van de matrassen gebeurt in karren, die speciaal voorzien zijn voor een droge en propere stockage met het oog op maximale recyclage. De karren zijn terug te vinden op de gratis zone van het recyclagepark dus alle matrassen kunnen voortaan gratis daarin gedeponeerd worden. Enkel matrassen die sterk bevuild zijn of nat zijn kunnen niet meer gerecycleerd worden en horen daarom thuis bij grofvuil. 


Matras gerecycleerd tot 16 nieuwe grondstoffen! 

Wat gebeurt er nu met deze matrassen? Matras Recycling Europe (MRE) die door IVVO werd aangeduid voor de inzameling en verwerking van de matrassen, haalt de matrassen op bij de verschillende recyclageparken van IVVO tijdens hun melkrondes. Vervolgens brengen ze de matrassen naar hun installatie waar ze gerecycleerd worden. Op vandaag kan een matras tot wel 90% gerecycleerd worden waardoor er 16 deelstromen uit matrassen gehaald worden om deze als grondstof toe te passen in nieuwe producten. Zo wordt bijvoorbeeld het PU- of traagschuim uit matrassen gebruikt voor yoga- en judomatten of als vulling voor dashboards in auto’s.