Lenteschoonmaak IVVO

Zwerfvuil: het blijft een hardnekkig probleem waar veel mensen zich aan storen. Gelukkig zijn steeds meer mensen actief in het voorkomen en opruimen van zwerfvuil.  Ook de IVVO en je gemeente willen zich blijvend inspannen en een duidelijk signaal geven: zwerfvuil hoort niet op de grond! 

 

Sinds 2015 organiseert de IVVO jaarlijks een grote zwerfvuilopruimactie. Hier nemen jaar na jaar meer verenigingen aan deel. De opruimacties werpen hun vruchten af! Tijdens de vorige opruimactie in 2018 ruimden maar liefst 177 verenigingen zo’n 2.832 km wegbermen op.

 

Op zaterdag 23 maart vindt al de 5de grote zwerfvuilopruimactie plaats! Hiervoor doen we opnieuw een warme oproep aan de verenigingen. Hoe meer mensen deelnemen, hoe beter. Want vele kleintjes maken een berg opgeruimd afval!

Waarom deelnemen?

Je bent sportief in de weer, versterkt het groepsgevoel, zorgt voor een positieve zichtbare impact voor mens en natuur… En niet te vergeten: voor minimum 8 km opgeruimde weg of 16 km opgeruimde wegberm, kan je rekenen op een vergoeding van 200 euro. Dit dankzij de financiële steun van de IVVO en de aangesloten gemeenten.

Hoe deelnemen?

Schrijf jouw vereniging in met minimum 10 personen. Je kan ook samenwerken met een andere vereniging en samen één traject opruimen. De toelage wordt dan verdeeld onder de deelnemende verenigingen. Indien het maximum aantal verenigingen is bereikt, kom je op een wachtlijst terecht. Voor afvaltangen, handschoenen en zakken zorgt je gemeente.

 

Wie graag minstens enkele keren per jaar, al dan niet samen met buren, familie of vrienden haar of zijn buurt zwerfvuilvrij wil maken, kan zich aanmelden via de website van de Mooimakers. Eens je via de website geregistreerd bent, kan je met de gemeente contact opnemen voor verdere praktische afspraken.

 

Meer info: milieudienst van je gemeente