Klantenportaal

Ken jij al ons nieuw klantenportaal?

Vanaf nu kan je snel en makkelijk raadplegen hoeveel geld er van je rekening afgaat via ons nieuw klantenportaal. Dit voor zowel de dienstverlening van huis aan huis inzameling alsook voor het recyclage- en groenpark.

De huis aan huis inzameling van restafval en GFT gebeurt op basis van het DIFTAR principe (geDIFferentieerde TARifering). Dit betekent dat je betaalt per kg afval die je aanbiedt: wie minder afval produceert, betaalt minder.

Via dit portaal zie je hoeveel kg IVVO uit jouw gft of rest container ophaalt, alsook het geld dat je spendeert in het recyclage- of groenpark.

Je kan alles snel en makkelijk opvolgen door je aan te melden op ons klantenportaal via https://ivvo.mob-it.be of via de QR-code.