overslagstation Veurne

Op woensdag 19 oktober starten de afbraakwerken van het oud overslagstation van Veurne. 
Dit overslagstation is na meer dan 35 jaar intensief gebruik versleten. Een ruime, overdekte overslaghal zal zowel de overslagactiviteiten als de afvaltransporten optimaliseren, wat op zijn beurt economische en ecologische voordelen biedt. 

In samenwerking met het studiebureau Sweco werd er de laatste maanden hard gewerkt om de plannen op te maken voor de nieuwe overslaghal. Het wordt een multifunctionele hal met een oppervlakte van 3.484m². Hierdoor krijgen we buffercapaciteit om piekaanvoeren tijdens vakantieperiodes op te vangen. 

Daarnaast willen we in de toekomst, naast gft- en restafval, meer selectieve fracties overslaan zoals pmd, harde plastics, papier en karton,…  Op deze manier worden het aantal ritten naar de afvalverwerkers beperkter. De bijkomende overslag van de selectieve fracties papier en pmd levert een milieubesparing van 25.700 km of een CO2 besparing van ongeveer 23 ton. Daarnaast zal het dak van de overslaghal voorzien zijn om er zonnepanelen op te plaatsen. Voor dit belangrijk bouwdossier maken we een budget van ruim 4 miljoen euro vrij. Een aanzienlijk deel gaat naar de stabiliteit van het gebouw, gezien onze ervaringen met de zwakke draagkracht van dit terrein.De werken worden gerealiseerd door TM Van de Walle/Van Tornhaut.

Continuïteit 
Tijdens de bouwwerken voorzien we een tijdelijke overslaglocatie in op een aanpalende site in de Ondernemingenstraat. Hinder voor de omgeving wordt maximaal beperkt door het aangeleverde afval dagelijks af te voeren.

Doel
De nieuw overslaghal garandeert een betere verkeerscirculatie door de plaatsing van een 2de weegbrug waardoor in- en uitgang wordt ontdubbeld. Daarnaast biedt deze hal de mogelijkheid om grondigere controles uit te voeren op de sorteerplicht van restafval.
Maar het hoofddoel  is vooral een betere dienstverlening voor de gemeenten en finaal voor de burger, 2de verblijver en verblijfstoerist.
Tegen eind 2023 moet het nieuw overslagstation in gebruik zijn.