Asbest

De Vlaamse regering heeft een specifiek asbestprotocol voor land- en tuinbouw, dit valt buiten de bronophaling van IVVO. OVAM wil samen met sectororganisaties de landbouwers helpen om hun gebouwen asbestveilig te maken. In september 2021 ging het protocol asbestveilige landbouwdaken officieel van start. Met dat protocol biedt de OVAM landbouwers de mogelijkheid om gratis hun gedemonteerde asbestdak te laten ophalen en wegbrengen naar een erkende stortplaats of afvalverwerker.  Wegens het grote succes en de grote vraag naar ondersteuning was op ruim een half jaar tijd het beschikbare budget besteed. 

Intussen is er nieuw budget beschikbaar, genoeg om zo’n 1200 landbouwbedrijven te helpen. Sinds 26 juni kunnen die zich aanmelden via de website. Wacht niet te lang met aanmelden, de inschrijvingen lopen heel snel. De vorige keer was het budget op ruim een half jaar tijd besteed. 
Landbouwers kunnen voor de vervanging van daken investeringssteun ontvangen uit het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF). Het gaat om steun voor de nieuwe dakbedekking en de draagconstructie, meer info vind je hier.

 

772 000 m³ asbest verwijderd

Tot nu kon de OVAM al bij 1232 landbouwbedrijven het asbestdak ophalen, goed voor ongeveer 772 000 m³ asbesthoudende dakbekleding. 9,2 % van de landbouwers hebben hun dak verwijderd naar aanleiding van een volledig sloop van het gebouw, 76,6 % binnen een renovatie en 14,2 % in het kader van een herbouw.