Asbest

De ruimere beschikbaarheid van de beschermingsmaterialen waaronder FFP3 mondmaskers laat toe om vanaf dinsdag 18 augustus opnieuw asbest te aanvaarden op de IVVO recyclageparken, dit zijn de parken uitgebaat voor de gemeenten: Ieper, Nieuwkerke, Vleteren en Veurne. Voor de andere parken, raadpleeg de website van je gemeente.


Om de aanvoer van asbest veiliger te laten verlopen mag je asbesthoudend afval enkel nog ‘verpakt’ aanleveren op het recyclagepark! Dit in de aangeboden asbestzakken die gratis verkrijgbaar zijn voor particulieren op het recyclagepark, ofwel luchtdicht ingepakt in doorzichtige wikkelfolie. Voor bedrijven zijn de asbestzakken verkrijgbaar tegen betaling. Voldoet dit niet aan de gestelde voorwaarden, dan zal het asbesthoudend afval worden geweigerd!

Door de corona-crisis kon er de voorbije maanden geen asbest aangevoerd worden naar de recyclageparken, hierdoor verwachten we nu een grote aanvoer van asbesthoudend afval. Om dit op een gecontroleerde manier te laten verlopen mag er maximaal 1.000 kg asbest per gezin, per maand aangevoerd worden. Hiervoor worden dan ook maximaal 20 asbestzakken per gezin, per maand ter beschikking gesteld. Op die manier krijgt iedereen de kans om asbest naar het recyclagepark te brengen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn tegen betaling verkrijgbaar op het recyclagepark. Door de corona-crisis zijn de beschermingsmiddelen gevoelig duurder geworden waardoor deze niet langer gratis verkrijgbaar zijn. Je gemeente zorgt wel nog steeds voor een tussenkomst zodat burgers dit aan een voordelig tarief kunnen verkrijgen. Particulieren betalen €5 per pakket, voor bedrijven is dit €15 per pakket.

Om coronabesmettingen te voorkomen moet de social distancing van 1,5 meter ten allen tijde gerespecteerd worden op het recyclagepark. Een mondmasker is er momenteel niet verplicht gezien er een beperking is van het aantal bezoekers op het park.

Let wel: om asbestzakken of persoonlijke beschermingsmiddelen af te halen op het recyclagepark van Veurne en Ieper dient er een afspraak gemaakt te worden, dit kan via deze link. In tegenstelling tot vroeger kan asbest altijd aangebracht worden tijdens de openingsuren van het recyclagepark van Veurne, voorheen was dat enkel op woensdag.
 
Meer info over de aanvoer van asbest is terug te vinden via deze link.