Bronophaling asbest

IVVO voorziet een zeer voordelige ophaling van gebonden asbesthoudend materiaal bij je thuis.

Asbest is een schadelijke stof die in vele bouwmaterialen werd verwerkt. OVAM heeft een actieplan opgemaakt dat de versnelde verwijdering van asbest beoogt waarbij Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig moet zijn.

Dankzij een initiatief van de IVVO en een subsidie van de OVAM kan ook jij aan een zeer voordelig tarief gebonden asbest aan huis laten ophalen. Hiervoor heb je keuze uit: 

  • Plaatzakken voor asbestplaten. Er passen ongeveer 13 platen of ± 30 m² in één plaatzak. De kostprijs per plaatzak is 30 euro, per adres kunnen er maximaal 6 plaatzakken aangevraagd worden (=180m²) .
  • Kuubzakken voor kleinere stukken hechtgebonden asbest zoals dakleien, schouwbuizen, tegels, bloembakken,...  De kostprijs per kuubzak is 30 euro, er past maximaal 30 m² asbestafval in de kuubzak. Per adres kunnen maximaal 6 kuubzakken aangevraagd worden (=180m²).
  • Containers voor grote hoeveelheden hechtgebonden asbest vanaf 150m². Er passen ongeveer 130 golfplaten of ± 300 m² in één container. De kostprijs per container is 170 euro, per adres kunnen maximaal 2 containers aangevraagd worden. 

In bovenvermelde tarieven zijn het transport en de verwerking van het gebonden asbestafval inbegrepen, alsook 2 pakketten met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen voor het veilig verwijderen van asbest. De afbraakwerken en dakvernieuwingen zelf worden niet voorzien binnen dit project.
 

IVVO is op 1 januari 2021 gestart met de bronophaling van asbest. Na een half jaar hebben we in totaliteit 185 aanvragen ontvangen en al 325.000 kg asbest opgehaald bij mensen thuis. Daarnaast is er ook nog de aanvoer van asbest op het recyclagepark.

Wie kan dit aanvragen?

Een aanvraag kan ingediend worden door particulieren, verenigingen en KMO’s. Het gebouw dient wel gelegen te zijn binnen het werkingsgebied van IVVO.
Specifiek voor land- en tuinbouwers heeft de OVAM  een ander en voordeliger asbestprotocol, hier vind je meer info op de website van OVAM.


Hoe kan je dit aanvragen?

Je kan je aanvraag voor ophaling van asbest aan huis indienen via dit online bestelformulier, meer info rond asbest kan je hier terugvinden
Nadat je aanvraag is ingediend en het retributietarief is betaald, zal de IVVO Klantendienst verder contact met je opnemen voor de praktische afspraken.
Voor bijkomende vragen, contacteer de IVVO Klantendienst: 057/21 41 60