Asbest

Asbest in je woning of gebouw?  IVVO voorziet een zeer voordelige ophaling bij jouw thuis

Asbest is een schadelijke stof die in vele bouwmaterialen werd verwerkt. OVAM heeft een actieplan opgemaakt dat de versnelde verwijdering van asbest beoogt waarbij Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig moet zijn.


Asbestattest bij verkoop woning

Sinds eind 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Op deze manier wil de Vlaamse Regering zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen in kaart brengen. 


Hechtgebonden asbest voordelig laten ophalen

Op vandaag heeft IVVO al 850 ton asbest verwijderd via bronophaling. Heb je nog asbesthoudende golfplaten op je dak, asbestleien aan je gevel of andere hechtgebonden asbesthoudende materialen in huis zoals bloembakken, buizen,..? Twijfel niet meer en verwijder ze nu aan deze zeer gunstige tarieven: 

  • Plaatzak: Deze zak dient voor hechtgebonden asbestplaten. Er passen ongeveer 13 platen of ± 30 m² in de plaatzak. Per adres kunnen maximaal 6 plaatzakken aangevraagd worden. De kostprijs per zak is 30 euro.
  • Kuubzak: Deze zak dient voor kleinere stukken hechtgebonden asbest zoals dakleien, schouwbuizen, tegels, bloembakken,... Een kuubzak kan maximaal 30 m² asbestafval bevatten. Per adres kunnen maximaal 6 kuubzakken aangevraagd worden. De kostprijs per zak is 30 euro.
  • Container: de container raden we aan voor grote hoeveelheden hechtgebonden asbest. Er past ± 300 m² in één container, indien je de golfplaten mooi kan stapelen mag je zelfs met ± 500m² rekening houden. Per adres kunnen maximaal 2 containers aangevraagd worden. De kostprijs per container is 170 euro.  

In bovenvermelde prijzen zijn het transport en de verwerking van het afval inbegrepen, alsook 2 pakketten met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen voor het veilig verwijderen van asbest. De afbraakwerken en dakvernieuwingen zelf worden niet voorzien binnen dit project.
Voor dergelijke werken is het aan te raden een erkende aannemer aan te spreken. 
Meer info over veilig omspringen met asbest vind, klik hier.


Dankzij dit initiatief van IVVO en een subsidie van de OVAM en je gemeente zijn de tarieven voor het ophalen van gebonden asbest aan huis zeer voordelig. De totale kost voor het ophalen van één container is gemiddeld € 1.019, zelf betaal je er maar € 170 voor. Voor de asbestzakken betaal je € 30 terwijl de gemiddelde kost hiervoor € 148 is. Het project bronophaling loopt nog zeker door tot eind 2024.


Wie kan dit aanvragen?

Een aanvraag kan ingediend worden door particulieren, verenigingen en openbare besturen op voorwaarde dat het hechtgebonden asbest afkomstig is van een gebouw waarvan je eigenaar bent en dit gelegen is binnen het werkingsgebied van IVVO.


Hoe kan je dit aanvragen?

Je kan je aanvraag voor ophaling van asbest aan huis hier indienen.
Nadat je aanvraag ingediend en betaald is,  zal de IVVO Klantendienst contact met je opnemen voor de praktische afspraken.
Voor bijkomende vragen, contacteer de IVVO Klantendienst: 057/21 41 60 – info@ivvo.be