Asbest

Asbest is een schadelijke stof die in vele bouwmaterialen werd verwerkt.
Voor Vlaanderen is een actieplan opgemaakt dat de versnelde verwijdering van asbest beoogt. Het opzet van dit plan is dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig moet zijn.

Dankzij een initiatief van IVVO en betoelaging van OVAM kan ook jij aan een zeer voordelig tarief het asbest aan huis laten ophalen. Let wel: het gaat om het ophalen van het asbestmateriaal, niet om de verwijdering zelf.
Op 1 januari 2022 start IVVO met het project bronophaling van asbest en voorziet om asbest aan huis op te halen. De ophaling is mogelijk in 3 verschillende recipiënten: 

  • Plaatzak: Deze zak dient voor hechtgebonden asbestplaten. Er passen ongeveer 13 platen of ± 30 m² in de plaatzak. Per adres kunnen maximaal 6 plaatzakken aangevraagd worden. De kostprijs per zak is 30 euro.
  • Kuubzak: Deze zak dient voor kleinere stukken hechtgebonden asbest zoals dakleien, schouwbuizen, tegels, bloembakken,... Een kuubzak kan maximaal 30 m² asbestafval bevatten. Per adres kunnen maximaal 6 kuubzakken aangevraagd worden. De kostprijs per zak is 30 euro.
  • Container: de container raden we aan voor grote hoeveelheden hechtgebonden asbest. Er passen ongeveer 130 golfplaten of ± 300 m² in één container. Per adres kunnen maximaal 2 containers aangevraagd worden. De kostprijs per container is 170 euro.  

In bovenvermelde prijzen zijn het transport en de verwerking van het afval inbegrepen, alsook 2 pakketten met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen voor het veilig verwijderen van asbest. De afbraakwerken en dakvernieuwingen zelf worden niet voorzien binnen dit project.
Voor dergelijke werken is het aan te raden een erkende aannemer aan te spreken. 
Meer info over veilig omspringen met asbest vind, klik hier.

Wie kan dit aanvragen?
Een aanvraag kan ingediend worden door particulieren, verenigingen en openbare besturen op voorwaarde dat het hechtgebonden asbest afkomstig is van een gebouw waarvan je eigenaar bent en dit gelegen is binnen het werkingsgebied van IVVO.
Ook KMO’s komen in aanmerking voor dit project, behalve indien ze in aanmerking komen voor een subsidie die voor hen voordeliger is. 
Specifiek Voor land- en tuinbouwers heeft OVAM  een ander en voordeliger asbestprotocol. Meer info hierover lees je hier.   

Hoe kan je dit aanvragen?
Je kan je aanvraag voor ophaling van asbest aan huis hier indienen.
Eens je aanvraag is ingediend, zal IVVO deze nog nazien en verder contact met je opnemen. 

Dit project wordt grotendeels gefinancierd met behulp van OVAM subsidies en steun van de aangesloten gemeenten.  In principe loopt dit project over meerdere jaren, maar dat hangt af van het aantal aanvragen dat zal ingediend worden