IVVO zette zich in voor het project van horecazaken betreffende gft-inzameling.

De doeltreffendheid van het horecaproject kan je zien in volgend filmpje: https://www.focus-wtv.be/video/proefproject-met-gft-voor-horeca-geslaagd

In volgende gemeenten loopt dit project bij enkele horecazaken:

  • Ieper
  • Poperinge
  • Diksmuide
  • Veurne
  • Nieuwpoort

Om de ophaalkalenders van GFT te raadplegen: klik op de gemeente.

Heb je interesse om als horecazaak deel te nemen aan dit proefproject, neem contact op via info@ivvo.be.

Meer weten over:

  • Opzet
  • Uitwerking
  • Voordelen
  • Sorteerregels

 

Opzet

Het project Horeca-afval kadert binnen de acties van het Vlaamse Uitvoeringsplan Huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval.
De belangrijkste doelstelling van dit project is de haalbaarheid aan te tonen van selectieve inzameling van organisch keukenafval in kleinere horecazaken rekening houdend met de aandachtspunten die leven. Er wordt nagegaan hoe dit door opschaling binnen de bestaande GFT-ophaalrondes kan geoptimaliseerd worden.
Dit biedt een meerwaarde, niet enkel naar kostenoptimalisatie van GFT-ophaling en -verwerking, maar ook naar bijvoorbeeld minder ophaalwagens in (toeristische) centra en vermindering van de ermee gepaard gaande CO2-emissie.

Vlaanderen wil tegen 2022 de hoeveelheid organisch afval in de Horeca doen dalen én een betere eindbestemming geven dan de verbrandingsovens.
We willen Horecazaken dus zoveel mogelijk overhalen bewuster om te springen met voedingsmiddelen en om de organische resten gescheiden aan te bieden.


De studie werd opgedeeld in verschillende fasen.
Een eerste fase liep gedurende de maand januari 2017 in de binnenstad van Ieper. Hierbij werd onderzoek gevoerd naar de optimalisatie van de bestaande gft-inzameling via een testproject bij een beperkt aantal kleine horecazaken teneinde een methodologie op te bouwen in functie van monitoring van voedselverlies in het kader van de roadmap voedselverlies 2015-2020 door OVAM en de Horecasector.


De tweede fase van dit project liep van mei  tot september 2017. Hierbij werden de praktische en economische gevolgen van een selectieve inzameling van keukenafval in de horeca in kaart gebracht. Voor de deelnemende Horecazaken is de wekelijkse ophaling niet gestopt op het einde van fase 2, dit wordt op heden nog altijd wordt verder gezet.

De derde en laatste fase is een evaluatie van de ingezamelde resultaten uit fase 1 en 2. Voor gemeenten en horecazaken is er een leidraad uitgeschreven met de resultaten alsook een synthesenota van het onderzoeksproject.

Uitwerking

Deelnemen aan dit project houdt dus in dat je het organisch afval van je Horecazaak gaat scheiden van het restafval. Hiervoor zijn twee verschillende containers nodig (één voor restafval, één voor GFT). Je beschikt reeds over de restafvalcontainer (private ophaler of IVVO), wij zorgen voor de GFT-container. Deze mag je gebruiken voor onbepaalde duur. De grootte van de container mag je zelf bepalen en indien je merkt dat het volume niet voldoet, kan ter aller tijde een groter of kleiner model aangevraagd worden.
Voor de keuken kan je een 40l-emmertje met deksel gebruiken. Deze heeft een rechthoekige vorm die gemakkelijk in een verloren hoek of onder een werkblad past. Om iedere dag het afval uit de keuken te verwijderen volgens de normen van het FAVV (http://www.favv-afsca.be/professionelen/thematischepublicaties/syllabus…) raden we een 120l of 240l-container aan om buiten je zaak te plaatsen. Dit is de container die op de dag van de ophaling zal worden geledigd tijdens de GFT-ronde die voor de particuliere klanten wordt georganiseerd. Op die manier kan de kost voor jou als Horeca-uitbater laag gehouden worden en kunnen we extra verkeer in de straten vermijden.

 

Voordelen

PRIJS

Restafval laten ophalen en verbranden is niet alleen een aanslag op het milieu, maar ook op je portefeuille. Organisch afval apart aanbieden kost niet alleen minder per kilo dan het aan te bieden als restafval, maar kan ook een besparing betekenen op je restfractiefactuur. Wanneer je niet sorteert is een wekelijkse ophaling van het restafval noodzakelijk om geurhinder te voorkomen. Het organisch afval sorteren zorgt ervoor dat de restfractie hoofdzakelijk bestaat uit plastic verpakkingsmateriaal. Dit zorgt dus niet meteen voor geurhinder. Een tweewekelijkse ophaling van het restafval zal dus volstaan. Zo bespaar je ook door de goedkopere kost per kilo van organisch afval tegenover die van restafval. Samen met de besparingen door het  halveren van het aantal restafvalophalingen kan je meer dan 50% uitsparen op je afvalfactuur, iets wat Horeca-uitbaters die aan fase 1 deelgenomen hebben zullen bevestigen.


IMAGO

84% van de consumenten maakt zich na een restaurantbezoek zorgen over het afval die hierbij is ontstaan. Door deelname aan dit project stuur je ook een positief signaal naar je klanten, waarmee je toont dat je het milieu een handje wil helpen en bewust bezig bent met wat er met het afval gebeurt. Om dit over te brengen naar je klanten kan je op http://www.nofoodtowaste.be/ het Chef’s Charter ondertekenen en printen om op te hangen in je zaak. Dit charter is een initiatief van Horeca-Vlaanderen met het oog op het uitvoeringsplan waarop ook dit GFT-project is gericht.