Gezien IVVO aangewezen is op derden voor de verwerking van haar restafval (geen eigen verbrandingsoven), wordt een selectieve inzameling van GFT-afval aan huis georganiseerd om de restfractie voor verbranding maximaal te reduceren.  Dit GFT-afval wordt lokaal verwerkt bij IVVO-Ieper tot compost. Tijdens dit proces wordt ook groene energie geproduceerd!