Tarieven bedrijven Poperinge en Veurne

Stad Poperinge en Veurnewerken voor de inzameling van gft- en restafval met containers. De tarieven voor particulieren zijn vastgelegd via het gemeentelijk retributiereglement. Ook voor bedrijven wil de IVVO een oplossing bieden om hun restafval aan te bieden.

Lokale besturen mogen wettelijk gezien enkel bedrijfsafval inzamelen als het qua aard en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Indien een bedrijf deze hoeveelheid overschrijdt dan dient er een contract afgesloten worden met de IVVO of met een private ophaler. Voor bedrijfsafval wordt er een factuur opgemaakt die onderworpen is aan btw.

-    Inwoners die een bedrijfsactiviteit hebben op hun domicilieadres hebben 3 keuzemogelijkheden:
•    Het bedrijfsafval meegeven met huishoudelijk afval: gemeentelijk retributiereglement (max. 2 containers van 240l voor restafval).
OF
•    Het huishoudelijk afval meegeven met het bedrijfsafval: facturatie IVVO: gft-container via abonnementsformule, restafvalcontainer via huur + verwerkingskost (volumes van 40l tem 1100l mogelijk).
OF
•    Een combinatie van zowel een container voor huishoudelijk afval volgens gemeentelijke retributie én een container voor bedrijfsafval volgens facturatie IVVO.
-    Bedrijven: facturatie IVVO: gft-container via abonnementsformule, restafvalcontainer via huur + verwerkingskost (volumes van 40l tem 1100l mogelijk).
-    Particulieren en 2de verblijven: gemeentelijk retributiereglement (max. 240l container voor restafval of eventueel meerdere voor grote gezinnen).
-    Appartementen: gemeentelijk retributiereglement indien elke entiteit afzonderlijk
OF via VME (grotere container van 770l of 1100l mogelijk), facturatie IVVO indien geregeld via syndicus.
-    Instellingen in non-profit sfeer: gemeentelijk retributiereglement mits akkoord van gemeente.

 

Organisch afval:

Wil je besparen op je afvalfactuur? Overweeg dan als bedrijf ook een gft-container. De verwerkingskost die je bij de IVVO betaalt voor gft-afval is veel voordeliger dan deze van restafval én bovendien goed voor het milieu en het imago van jouw bedrijf.

Om de container gemakkelijk proper te houden kun je als bedrijf gratis recipiënt zakken van 40l en 240l verkrijgen op het recyclagepark van Veurne. Ook eigen papieren zakjes bieden hiervoor een oplossing.

Voor bedrijven die véél keukenafval en etensresten hebben, is het vanaf 1 januari 2021 verplicht om organisch afval selectief in te zamelen. Deze verplichting komt er ook voor elk bedrijf vanaf 1 januari 2024. Wees de wetgeving voor en kies nu al voor een gft-container, klik hier voor meer info.

 

Containers:

Zowel voor gft- als voor restafval zijn er verschillende containers verkrijgbaar:        
•    40l –  draagemmer
•    140l – container op 2 wielen
•    240l – container op 2 wielen
•    770l – container op 4 wielen
•    1100l – container op 4 wielen


Tarieven bedrijfsafval (excl. btw):

De restafvalcontainer wordt gratis geleverd. Als bedrijf betaal je een huurprijs per maand, afhankelijk van het volume van de container. Daarnaast betaal je een verwerkingskost van € 0,20 per kg restafval in Poperinge en € 0,185 per kg in Veurne dat je aanbiedt in de container.
 

Restafvalcontainer

40l

140l

240l

770l

1100l

Huur per maand (excl. btw)

€ 2,00

€ 2,50

€ 3,00

€ 5,00

€ 6,00

Voor de gft-ophaling is de IVVO overgeschakeld van gewichtsdiftar naar een abonnementsformule. Waar je vroeger een aanbiedingskost per lediging (enkel bij horeca) en een verwerkingskost per kg aangeboden afval betaalde, zal je nu één vast bedrag per aanbieding betalen dat ook de verwerkingskost dekt. Het bedrag per aanbieding hangt af van het volume van container dat je kiest. De abonnementsformule is veel voordeliger en op deze manier willen we alle bedrijven, scholen, horecazaken,… stimuleren om organisch afval selectief in te zamelen. Het gebruik en de levering van de container blijft gratis.

GFT container

40l

140l

240l

770l

1100l

Tarief per lediging (excl. btw)

€ 0,80

€ 2,50

€ 3,50

€ 7,00

€ 8,50

Algemene voorwaarden          

Wanneer worden de containers geledigd?

De restafval- en gft-containers worden tweewekelijks geledigd tijdens de reguliere rondes. Welke dag dit precies is kan je terugvinden op de afvalkalender of op de website van de IVVO.

Indien je bedrijf gevestigd is binnen het stadscentrum, dan kan de IVVO je gft-container wekelijks ledigen. Hiervoor moet je je bedrijf inschrijven voor het horecaproject: www.ivvo.be/horecaproject
Is de ophaalfrequentie van de IVVO niet voldoende, dan verwijzen we je graag door naar een private afvalophaler.

Vraag je de container(s) aan?

Voor de aanvraag van containers voor bedrijven wordt er een contract opgesteld. Deze kan je aanvragen via de IVVO klantendienst: info@ivvo.be of 057/ 21 41 60.

Contract bedrijfsafval Poperinge

Contract bedrijfsafval Veurne

Hoe worden de containers geledigd?

Bij de ophaling wordt de container telkens voor en na het ledigen gewogen door de ophaalwagen. Het verschil tussen deze twee gewichten is het aantal kg waarvoor je betaalt. Blijft er eens wat afval in je container steken, dan betaal je daar niet voor. Dit principe wordt toegepast voor restafval ingezameld in containers.
We rekenen alvast op jouw medewerking om je afval nóg beter te sorteren!