Waarom veilig omspringen met asbest? 

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is verwerkt. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in woningbouw, daardoor is er kans dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit. De stof is niet met het blote oog zichtbaar maar kan in de lucht terechtkomen en vervolgens door inademing ook in onze longen. Tijdens het bewerken van asbest is het belangrijk jezelf te beschermen tegen de asbestvezels omdat deze mogelijk schadelijk is voor de gezondheid. 

Via deze website en deze brochure kan je alle info terugvinden over asbest, alsook hoe je het kunt herkennen en al dan niet moet verwijderen. 

Vanaf 2020 neemt de IVVO extra preventieve maatregelen om de verspreiding van asbestvezels bij afbraak en transport van asbesthoudende materialen door particulieren te voorkomen. 

Asbestzakken en persoonlijke beschermingsmiddelen

Enerzijds wil de IVVO risico’s aanpakken die ontstaan bij afbraak van asbest door de burgers goed te informeren en te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit houdt in; een wegwerpoverall, een paar handschoenen, een mondmasker en een gebruikershandleiding die duidelijk maakt hoe deze beschermingsmiddelen moeten gebruikt worden.


Anderzijds pakt de IVVO ook risico’s bij afvoer naar het recyclagepark aan door de burgers te voorzien van afsluitbare asbestzakken. De persoonlijke beschermingsmiddelen worden na het verwijderen van het asbest weggeborgen in de afgesloten asbestzakken. Op die manier kunnen de asbestvezels tijdens het transport en bij afgifte op het park niet meer vrijkomen in de leefomgeving. 


De persoonlijke beschermingsmiddelen en asbestzakken zijn beide te verkrijgen op de recyclageparken van Ieper, Nieuwkerke (voor inwoners Heuvelland-Mesen), Poperinge, Veurne, Vleteren (voor inwoners Vleteren, Lo-Reninge en Alveringem), Nieuwpoort en Diksmuide. Gezien de afbraakwerken van asbestgolfplaten meestal met 2 personen gebeurt om het asbest te kunnen transporteren, kunnen er voor elke aanlevering 2 pakketten met persoonlijke beschermingsmiddelen verkregen worden. Per volledig pakket persoonlijke beschermingsmiddelen betaal je als particulier €5, voor bedrijven is dit €15. Particulieren kunnen de asbestzakken gratis verkrijgen op de hierboven genoemde recyclageparken.


Raadpleeg hier de gebruikershandleiding.

OPGELET; indien er misbruik van asbestzakken vastgesteld wordt, zullen de kosten hiervoor doorgerekend worden aan de afnemer. Met andere woorden indien er asbestzakken gratis worden afgehaald in het recyclagepark maar er nadien geen registraties zijn voor de aanbreng van asbest op het recyclagepark. Deze controle zal per kwartaal uitgevoerd worden. Dit wilt zeggen dat je 3 maanden de tijd hebt om asbest aan te brengen op het recyclagepark nadat je asbestzakken hebt afgehaald. Hieronder kan je de kosten terugvinden die aangerekend zullen worden indien misbruik wordt vastgesteld:
-    Asbestzak klein (120x130 cm): € 2,50 per zak (excl. BTW)
-    Asbestzak groot (120x220 cm): € 2,50 per zak (excl. BTW)

Afname van persoonlijke beschermingsmiddelen en asbestzakken voor bedrijven is altijd betalend volgens de tarieven hierboven vermeld.
 


Asbest verplicht verpakt aanleveren op recyclagepark


 Vanaf 1 april 2020 mag asbesthoudend afval enkel nog in de aangeboden zakken of ingepakt in eigen doorzichtige wikkelfolie aangeleverd worden op de recyclageparken. Andere verpakkingsmaterialen zijn niet toegelaten, bovendien zal onverpakt asbesthoudend afval geweigerd worden!


Tarieven


Voor 2020 en 2021 is het aantal kg asbest dat gratis mag aangeleverd omhoog getrokken naar 1.000 kg per gezin, per jaar. Dit is zo voor alle recyclageparken binnen het IVVO werkingsgebied. Ook het tarief voor het aanbrengen van asbest boven 1.000 kg is gedaald.

Tarieven asbest > 1000 kg 

De Panne

0,15 €

Diksmuide

0,13 €

Heuvelland - Mesen 

 0,13 €

Ieper

0,13 €

Koksijde

0,15 €

Nieuwpoort

0,13 €

Poperinge

0,15 €

Veurne

0,17 €

Vleteren  - Lo-Reninge -Alveringem

0,13 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronophaling aan huis


Dit jaar lanceert de IVVO het project bronverpakking, dit project voorziet om grote hoeveelheden asbest aan huis op te halen. Dit met behulp van OVAM subsidies. De middelen voor dit project worden progressief toegekend aan de IVVO, evenredig met de inwonersaantallen binnen ons werkingsgebied. Burgers zullen hun asbest aan huis kunnen laten ophalen in platenzakken speciaal op maat gemaakt voor asbestplaten of in afzetcontainers speciaal voorzien voor asbestplaten. Dit tegen een sterk gereduceerd tarief dankzij de OVAM-subsidies. Op die manier wil de IVVO het aantal verhandelingen verlagen en dus ook het gevaar van het verspreiden van de asbestvezels beperken. Dit project zal actief worden vanaf september 2021 in het volledige IVVO werkingsgebied. Afbraakwerken en dakvernieuwingen worden niet voorzien binnen dit project.


Alle recyclageparken binnen het IVVO werkingsgebied zijn reeds volledig voorzien om asbest op een veilige manier te ontvangen. De afgelopen jaren heeft de IVVO preventiemaatregelen en werkinstructies voorzien om het risico op het verspreiden van asbestvezels voor mens en omgeving te beperken. De meetresultaten uitgevoerd door erkende labo’s wezen telkens uit dat er nergens een overschrijding van de wettelijke norm werd vastgesteld. Waardoor er nooit risico’s waren voor parkwachters en parkbezoekers.


Via bronverpakking, bronophaling aan huis, het aanbieden van asbestzakken en persoonlijke beschermingsmiddelen, het verhogen van de vrijstelling op de parken en het verlagen van het tarief voor asbest bovenop deze vrijstelling, gaat de IVVO samen met haar 12 gemeenten de uitdaging aan om samen met de OVAM onze regio asbestveilig te maken voor de toekomstige generaties.