In de vergistingsinstallatie kunnen volgende afvalstromen verwerkt worden :

  • GFT afval (Groente-, Fruit- en Tuinafval)
  • OBA (Organisch Biologisch Afval) vast of vloeibaar : Voorbeeld fruitafval, voedingsafval (al dan niet verpakt), flottatievet,...
  • Groenafval (via de nageschakelde compostering)

Voor bepaalde OBA stromen die beschouwd worden als CAT III bijprodukten heeft IVVO een verwerkingsvergunning.

In bijlagen worden de acceptatiecriteria weergegeven voor een aantal afvalstoffen.

Om na te gaan of bepaalde OBA stromen kunnen verwerkt worden neemt U best contact op met I.V.V.O. Op basis van de EURAL code kan nagegaan worden of de stroom mag/kan verwerkt worden.