Als vereniging heeft u de mogelijkheid om voor uw evenement afvalcontainers te ontlenen bij IVVO om het vrijgekomen afval maximaal selectief in te zamelen met het oog op recyclage. Maar zorg in eerste instantie dat zo weinig mogelijk afval vrijkomt door afvalpreventie!


Aanvragen

Aanvragen dienen via dit aanvraagformulier bezorgd aan de IVVO Klantendienst via mail info@ivvo.be, fax 057/23 08 90 of per post. Hoe vroeger u reserveert, hoe meer kans u heeft dat het gevraagde materiaal beschikbaar is. Wij vragen wel om minimum 1 maand voorafgaand het evenement de nodige containers aan te vragen. Indien deze aanvraagtermijn niet wordt gerespecteerd, dan leent IVVO zich het recht toe om de aanvraag te weigeren.

 

Algemene voorwaarden ontlening

Hou hierbij rekening met de volgende voorwaarden:

  1. De uitgeleende afvalcontainers dienen op de afgesproken datum te worden opgehaald bij IVVO, Bargiestraat 8 te 8900 Ieper (groenpark Ieper) of bij IVVO-overslagstation, Albert I-laan 36 te 8630 Veurne. Op hetzelfde adres dienen de afvalcontainers in dezelfde staat (proper en leeg) te worden teruggebracht op de afgesproken datum. Afhalen en terugbrengen kan op weekdagen van 9 tot 12 uur en van 13 uur tot 16.30 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur, niet op feestdagen of brugdagen. Sluitingsdagen kunt u nazien op www.ivvo.be.

  2. De gewenste containers kunnen worden geleverd door onze diensten. Hiervoor worden evenwel transportkosten aangerekend.

  3. Indien er schade wordt vastgesteld, dan wordt de kostprijs van de beschadigde materialen aangerekend. Dit komt neer op een tarief van 40 € (voor een 120-140 liter), 50 € (voor een 240 liter), 300 € (voor een 1100 liter), 20 € (voor een sorteerpaneel), prijzen btw inclusief.

 

Types containers, sorteerpanelen, zakken en kostprijs

Volgende types van afvalcontainers kunnen ontleend worden:

1.      Evenementenkit Fostplus:

o   pmd-containers van 240 liter

o   restafvalcontainers van 240 liter

Sorteerpanelen per fractie : voor deze 2 fracties kan per container een specifiek  sorteerpaneel meegeleverd worden om op de containers te plaatsen, zodat deze goed zichtbaar kunnen worden opgesteld.

Afvalzakken: de nodige afvalzakken zijn tegen kostprijs beschikbaar. Kostprijs restafval- en pmd-zakken voor 240 liter containers bedraagt 0,50 €/zak of (5,00 € per rol van 10 zakken), btw inclusief.  Aanrekening per volledige rol.

2.      Afvalcontainers IVVO:

o   pmd-containers van 120 liter

o   papiercontainers 240 of 1100 liter

o   gft-containers van 120 of 240 liter

o   restafvalcontainers van 120 liter en 1100 liter (op vier wielen).  Hiervoor zijn geen sorteerpalen of zakken verkrijgbaar.

 

Voor de ontlening van evenementencontainers vragen wij een ontleningskost als volgt:

1)      ontlening van evenementencontainers met levering door IVVO op uw locatie binnen ons werkingsgebied:

60 € per transport, btw inclusief

OPM: Per transport kunnen max. 4 containers van 1100 liter of ca. 30 containers van 120 – 240 liter geleverd worden of een combinatie van beide.

2)      ontlening van evenementencontainers met afhaling door klant bij IVVO (op groenpark Ieper of overslagstation Veurne) : gratis mits voldaan aan de ontleningsvoorwaarden van dit reglement (zie algemene voorwaarden ontlening).

OPM: Indien de containers niet in dezelfde staat worden teruggebracht (leeg en proper), dan zal IVVO hiervoor haar kosten doorrekenen om deze containers zelf te reinigen en/of het afval te verwijderen.

 

Betalingsmodaliteiten

Een overschrijving met vermelding van het verschuldigd bedrag wordt u toegestuurd. Het verschuldigd bedrag dient minimum twee weken voor het evenement te worden overgeschreven op volgend rekeningnummer BE78 0970 1729 4086 van IVVO of betaald met bancontact op de IVVO Klantendienst. Indien het verschuldigd bedrag niet op tijd is vereffend dan leent IVVO zich het recht toe om de aanvraag te annuleren en de containers niet ter beschikking te stellen.

 

Verwijdering rest- en gft-afval via diftarrondes

De verwerkingskosten van het afval zijn niet inbegrepen. 

Restafval

Al het niet-recycleerbare materiaal dient gedeponeerd te worden in de grijze restafvalcontainer. Deze container kunt u aanbieden voor lediging tijdens de reguliere ophaalrondes van restafval. Consulteer hiervoor uw afvalkalender. Dit geldt enkel voor gemeenten die gebruik maken van diftar-containers voor restafval. Gelieve uw aanvraag te richten aan de IVVO Klantendienst zodat de containers kunnen bechipt worden. Een betalingsuitnodiging wordt na lediging opgestuurd zodat u de verwerkingskosten kunt vereffenen.  Bij niet tijdige betaling leent IVVO zich het recht toe om in de toekomst geen containers meer te ontlenen aan uw organisatie.

Waar gewerkt wordt met zakken, dienen de nodige afspraken te worden gemaakt met de gemeentelijke milieudienst.

Met IVVO kunnen andere afspraken worden gemaakt voor lediging van de container indien de ophaaldatum te lang op zich laat wachten en/of om misbruik van derden te voorkomen. Het restafval kan ook naar het overslagstation te Veurne, Albert I-laan 36 (058/31 40 37) of Ieper, Pilkemseweg 107 (057/20 01 94) worden gebracht van maandag tem vrijdag (8-17 u).  Kostprijs : 170 €/ton + btw.

Gft-afval

Al het groente-, fruit- en organisch keukenafval dient gedeponeerd te worden in de groene gft-container. Deze container kunt u aanbieden voor lediging tijdens de reguliere ophaalrondes van gft. Consulteer hiervoor uw afvalkalender. Gelieve uw aanvraag te richten aan de IVVO Klantendienst zodat de containers kunnen bechipt worden.

Met IVVO kunnen andere afspraken worden gemaakt voor lediging van de container indien de ophaaldatum te lang op zich laat wachten en/of om misbruik van derden te voorkomen. Het gft-afval kan ook naar de gft-installatie te Ieper (Bargiestraat 6) worden gebracht.

Inzamelmodaliteiten selectieve droge fracties

Wij vragen om zoveel mogelijk afval gescheiden in te zamelen.

PMD

Al het pmd-afval (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen  en drankkartons, dus opgepast de pmd-definitie blijft behouden tot eind 2019 in het IVVO-gebied!!!) dienen ingezameld te worden in de blauwe pmd-zak. Indien deze correct wordt aangeboden, kan deze meegegeven worden tijdens de reguliere ophaalronde van pmd. Consulteer hiervoor uw afvalkalender. Pmd-zakken met juiste inhoud kunnen ook worden aangeboden op het recyclagepark (met uitzondering van park te Vleteren). Met IVVO kunnen andere afspraken worden gemaakt voor ophaling van de pmd-zakken indien de ophaaldatum te lang op zich laat wachten en/of om misbruik van derden te voorkomen.

Papier

De papiercontainers kunnen in een aantal gemeenten geledigd worden via de reguliere ophaalronde. Consulteer hiervoor IVVO Klantendienst. Papier-karton kan ook worden aangeboden op het recyclagepark. Met IVVO kunnen andere afspraken worden gemaakt voor ophaling van het papier indien de ophaaldatum te lang op zich laat wachten en/of om misbruik van derden te voorkomen.

 

Afval voorkomen

Herbruikbare bekers
Om afval te vermijden op uw evenement kunt u herbruikbare bekers uittesten. Kringwinkel West beschikt over herbruikbare bekers.  Voorwaarden : zie Ontleningsvoorwaarden herbruikbare bekers (Kringwinkel West)

 

Contact

IVVO Klantendienst, Bargiestraat 6 te 8900 Ieper

info@ivvo.be

https://www.ivvo.be/klantendienst,

tel 057/23 08 80 - fax 057/23 08 90