Als vereniging heeft u de mogelijkheid om voor uw evenement afvalcontainers te ontlenen bij IVVO om het vrijgekomen afval maximaal selectief in te zamelen met het oog op recyclage. Maar zorg in eerste instantie dat zo weinig mogelijk afval vrijkomt door afvalpreventie!


Aanvragen

Aanvragen dienen via dit aanvraagformulier, bezorgd te worden aan de IVVO Klantendienst. Hoe vroeger u reserveert, hoe meer kans u heeft dat het gevraagde materiaal beschikbaar is. Wij vragen wel om minimum 1 maand voorafgaand het evenement de nodige containers aan te vragen indien de IVVO deze dient te leveren. Indien de containers zelf worden opgehaald en teruggebracht naar de IVVO volstaat het om deze minimum 2 weken voorafgaand het evenement aan te vragen.  Indien deze aanvraagtermijn niet wordt gerespecteerd, dan leent IVVO zich het recht toe om de aanvraag te weigeren.

 

Algemene voorwaarden ontlening

Hou hierbij rekening met de volgende voorwaarden:

  1. De uitgeleende afvalcontainers dienen op de afgesproken datum te worden opgehaald bij IVVO, Bargiestraat 8 te 8900 Ieper (groenpark Ieper) of bij IVVO-overslagstation, Albert I-laan 36 te 8630 Veurne. Op hetzelfde adres dienen de afvalcontainers in dezelfde staat (proper en leeg) te worden teruggebracht op de afgesproken datum. Afhalen en terugbrengen kan op weekdagen van 9 tot 12 uur en van 13 uur tot 16.30 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur, niet op feestdagen of brugdagen. Sluitingsdagen kunt u nazien op www.ivvo.be. De klant staat zelf in voor het laden en lossen van de containers.
  2. De gewenste containers kunnen worden geleverd door onze diensten. Hiervoor worden evenwel transportkosten aangerekend.
  3. Indien de containers niet in dezelfde staat worden teruggebracht (leeg en proper), dan zal de IVVO hiervoor kosten doorrekenen om deze containers te reinigen en/of het afval te verwijderen. Voor een 240l container wordt er een reinigingskost van 12 € aangerekend, voor een 1100l container is dit € 24 per reiniging. De tarieven voor de verwerkingskost zijn onder het hoofdstuk ‘verwijdering rest- en gft-afval via diftarrondes’ terug te vinden.

  4. Indien er schade wordt vastgesteld, dan wordt de kostprijs van de beschadigde materialen aangerekend. Dit komt neer op een tarief van 40 € (voor een 120-140 liter), 50 € (voor een 240 liter), 300 € (voor een 1100 liter), 20 € (voor een sorteerpaneel), prijzen btw inclusief.

 

Types containers, sorteerpanelen, zakken en kostprijs

Volgende types van afvalcontainers kunnen ontleend worden:

- pmd-containers van 240 liter
- papiercontainers van 240 of 1100 liter
- gft-containers van 240 of 1100 liter
- restafvalcontainers van 240 liter of 1100 liter  

- Sorteerpanelen per fractie : voor de fracties pmd en restafval worden er per 240l container specifieke  sorteerpanelen meegeleverd om op de containers te plaatsen, zodat deze goed zichtbaar kunnen worden opgesteld. De sorteerpanelen dienen door de ontlener zelf bevestigd te worden op de containers alsook gedemonteerd te worden na afloop van het evenement.

- Afvalzakken: het gebruik van afvalzakken is verplicht om de containers proper te houden:

  • restafvalzakken 240 liter: €8 per rol van 10 zakken (10 rollen per doos) - eigen zakken kunnen ook gebruikt worden

  • pmd-zakken 240 liter: €6,00 per rol van 10 zakken (20 rollen per doos) – zakken verplicht aankopen via IVVO

  • gft-zakken 45 liter: €8,00 per bundel van 20 zakken - Biologisch afbreekbare zakken zijn niet langer toegelaten, enkel papieren zakken zijn toegelaten - eigen papieren zakken kunnen ook gebruikt worden

  • Papier/karton: geen zakken vereist, nog beschikbaar

De boven gemeld prijzen zijn inclusief btw.
Aanrekening per volledige rol, enkel volledige rollen kunnen achteraf terug ingeleverd worden.

 

Voor de ontlening van evenementencontainers vragen wij een ontleningskost als volgt:

1)      Ontlening van evenementencontainers met levering door IVVO op uw locatie binnen ons werkingsgebied:

60 € per transport, btw inclusief

OPM: Per transport kunnen max. 4 containers van 1100 liter of ca. 30 containers van 240 liter geleverd worden of een combinatie van beide.

2)      Ontlening van evenementencontainers met afhaling door klant bij IVVO (op groenpark Ieper of overslagstation Veurne) : gratis mits voldaan aan de ontleningsvoorwaarden van dit reglement (zie algemene voorwaarden ontlening).

 

Betalingsmodaliteiten

Een overschrijving met vermelding van het verschuldigd bedrag wordt u toegestuurd voor het transport van de containers. Het verschuldigd bedrag dient minimum twee weken voor het evenement te worden overgeschreven op volgend rekeningnummer BE78 0970 1729 4086 van IVVO of betaald met bancontact op de IVVO Klantendienst. Indien het verschuldigd bedrag niet op tijd is vereffend dan leent IVVO zich het recht toe om de aanvraag te annuleren en de containers niet ter beschikking te stellen.

 

Verwijdering rest- en gft-afval via diftarrondes

De verwerkingskosten van het afval zijn niet inbegrepen. 

Restafval

Al het niet-recycleerbare materiaal dient gedeponeerd te worden in de grijze restafvalcontainer. Deze container kunt u aanbieden voor lediging tijdens de reguliere ophaalrondes van restafval. Consulteer hiervoor uw afvalkalender. Dit geldt enkel voor gemeenten die gebruik maken van diftar-containers voor restafval. Een betalingsuitnodiging wordt na lediging opgestuurd zodat u de verwerkingskosten, de afvalzakken en eventuele extra kosten kunt vereffenen.  Bij niet tijdige betaling leent de IVVO zich het recht toe om in de toekomst geen containers meer te ontlenen aan uw organisatie.
Waar gewerkt wordt met zakken, dienen de nodige afspraken te worden gemaakt met de gemeentelijke milieudienst. 
Met de IVVO kunnen andere afspraken worden gemaakt voor lediging van de container indien de ophaaldatum te lang op zich laat wachten en/of om misbruik van derden te voorkomen. Het restafval kan ook naar het overslagstation te Veurne, Albert I-laan 36 (058/31 40 37) of Ieper, Pilkemseweg 107 (057/20 01 94) worden gebracht van maandag tem vrijdag (8-16u30). Kostprijs : 185 €/ton + btw.
 

Gft-afval

Al het groente-, fruit- en organisch keukenafval dient gedeponeerd te worden in de groene gft-container. Deze container kunt u aanbieden voor lediging tijdens de reguliere ophaalrondes van gft. Consulteer hiervoor uw afvalkalender. Met de IVVO kunnen andere afspraken worden gemaakt voor lediging van de container indien de ophaaldatum te lang op zich laat wachten en/of om misbruik van derden te voorkomen. Het gft-afval kan ook naar de gft-installatie te Ieper, Bargiestraat 6 (057/23 08 80) worden gebracht.

De tarieven voor de afvalfracties kunnen ook geraadpleegd worden via deze link

 

Inzamelmodaliteiten selectieve droge fracties

Wij vragen om zoveel mogelijk afval gescheiden in te zamelen.

PMD

Al het pmd-afval (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen  en drankkartons, dus opgepast de pmd-definitie blijft behouden tot april 2021  in het IVVO-gebied!!!) dient ingezameld te worden in de blauwe pmd-zak. Indien deze correct wordt aangeboden, kan deze meegegeven worden tijdens de reguliere ophaalronde van pmd. Consulteer hiervoor uw afvalkalender. Pmd-zakken met juiste inhoud kunnen ook worden aangeboden op het recyclagepark (met uitzondering van park te Vleteren). Met de IVVO kunnen andere afspraken worden gemaakt voor ophaling van de pmd-zakken indien de ophaaldatum te lang op zich laat wachten en/of om misbruik van derden te voorkomen.

Papier

De papiercontainers kunnen in een aantal gemeenten geledigd worden via de reguliere ophaalronde. Consulteer hiervoor de IVVO Klantendienst. Papier-karton kan ook worden aangeboden op het recyclagepark. Met de IVVO kunnen andere afspraken worden gemaakt voor ophaling van het papier indien de ophaaldatum te lang op zich laat wachten en/of om misbruik van derden te voorkomen.

!! Afval dat niet volgens de sorteerregels wordt aangeboden wordt niet meegenomen door IVVO. De organisator staat dan zelf in voor het verwijderen van het afval. IVVO neemt enkel het afval mee dat in de containers zit, afval dat zich naast de containers bevindt wordt niet meegenomen door IVVO.


 

Afval voorkomen

Herbruikbare bekers
Om afval te vermijden op uw evenement is het gebruik van herbruikbare bekers verplicht sinds 01/01/2020. Kringwinkel West beschikt over herbruikbare bekers die ontleent kunnen worden. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met uw gemeente, soms kunnen er daar ook bekers ontleend worden. 
Ontleningsvoorwaarden herbruikbare bekers (Kringwinkel West).
 

 

Contact

IVVO Klantendienst, Bargiestraat 6 te 8900 Ieper

evenementen@ivvo.be

tel 057/23 08 80