Veel gestelde vragen

Hier vind je een antwoord op heel wat vragen. Zit het antwoord dat je zoekt er niet tussen? Of heb je toch nog een vraag? Contacteer dan gerust onze klantendienst via telefoon op 057/21 41 60 of per e-mail op info@ivvo.be.

Het reglement voor de diftarkosten vindt u hier.

1. Wat is DIFTAR?
2. Zal DIFTAR niet leiden tot meer sluikstorten?
3. Gebeurt het wegen van afval in IVVO-containers wel nauwkeurig?    
4. Moet er ook betaald worden voor afval dat in de container achterblijft?  
5. Zal mijn buur zijn afval niet in mijn container dumpen?   
6. Is DIFTAR fraudebestendig?
7. Hoe kan ik mijn container(s) proper houden?
8. Vormt het DIFTAR-systeem geen probleem voor de privacy?
9. Wat te doen als je occasioneel veel restafval (huisvuil) hebt?
10. Welke volumes van containers voor rest- en GFT-afval zijn er beschikbaar?
11. Waarom mogen aluminium bakjes wel in de PMD-zak en aluminiumfolie niet?   
12. Waarom mogen plastic potjes, zakjes en folies niet in de PMD-zak?
13. Mogen de doppen op de plastic flessen en flacons blijven zitten?
14. Waar moet ik heen met  mijn vlees- en visresten?
15. Wat staat er allemaal op het recyclageparkticket na een bezoek?

 

1. Wat is DIFTAR?
DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief en past het eerlijke principe "De vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart" toe. Naarmate minder afval wordt meegegeven zal de afvalstoffenheffing voor de burger lager uitvallen. Het feit dat iedereen zijn afvalrekening zelf onder controle kan houden, is een daadwerkelijke prikkel om de hoeveelheid afval te beperken.

2. Zal DIFTAR niet leiden tot meer sluikstorten?
Uit de ervaringen van andere gemeenten kunnen we besluiten dat de invoering van DIFTAR geen aanleiding geeft tot een sterke stijging van het aantal gevallen van sluikstorten. Het fenomeen sluikstorten bestaat nu al en zal ook blijven bestaan na het invoeren van DIFTAR. Het komt er dus op aan om een consequent handhavingsbeleid met betrekking tot deze problematiek te blijven voeren. Bovendien blijkt dat de sociale controle van omwonenden toeneemt na invoering van het DIFTAR-systeem omdat de burgers zich meer bewust zijn van de financiële consequenties voor de gemeenschap van zulk een onverantwoord gedrag.

3. Gebeurt het wegen van afval in IVVO-containers wel nauwkeurig?
Door de afvalcontainer te wegen, kunnen wij nagaan hoeveel afval de burger aanbiedt. Hiervoor wordt de container voor én na lediging gewogen. Het verschil tussen deze twee wegingen is de hoeveelheid afval dat uit de container verwijderd werd.
Voor de weging van containers met een belastingsysteem bestaan er ijkprocedures die door het Ministerie van Economische Zaken erkend zijn. Zo een ijkprocedure garandeert dat systematische afwijkingen van de wegingen die een invloed kunnen hebben op de kostenaanrekening uitgesloten zijn.
Om de beïnvloeding van de weging door toevallige omstandigheden te minimaliseren, worden tijdens de hefbeweging meerdere wegingen uitgevoerd. Op basis van deze metingen wordt een gemiddelde bepaald. Zulk een gemiddelde is een betrouwbare maat omdat afwijkende metingen op deze manier geneutraliseerd worden.

4. Moet er ook betaald worden voor afval dat in de container achterblijft?
De hoeveelheid afval die door de burger aangeboden wordt, wordt bepaald door de afvalcontainer voor en na lediging te wegen. Het verschil tussen deze twee wegingen wordt gebruikt om de hoeveelheid afval dat uit de container verwijderd werd te bepalen. Afval dat eventueel in de container achterblijft, wordt dus niet aangerekend. Enkel het afval dat effectief uit de container verwijderd werd, wordt in rekening gebracht.

5. Zal mijn buur zijn afval niet in mijn container dumpen?
Eén van de bedenkingen die mensen maken bij een systeem waarbij betaald moet worden per aangeboden kilogram afval, is de vrees dat een voorbijganger zijn afval in hun container zal dumpen.
Technisch valt hier wel een mouw aan te passen: het is namelijk mogelijk om een container te voorzien van een slot dat de gebruiker kan openen met behulp van een sleutel. Deze technische oplossing is echter niet goedkoop en is daarom enkel te verkrijgen door het betalen van een bedrag van 42,35 euro inclusief btw per slot. Een dergelijk slot kan via de IVVO-klantendienst aangevraagd worden. Een slot is absoluut niet aan te raden op een kleine container van 40 liter.

6. Is DIFTAR fraudebestendig?
Vóór het ledigen, controleert het systeem of de aangeboden container wel geledigd mag worden. Een gestolen container komt namelijk op een zwarte lijst te staan. Hiervan wordt er dagelijks een geactualiseerde versie in de boordcomputer opgeslagen. Containers op de zwarte lijst mogen niet geledigd worden. Dit voorkomt dat iemand een container zou stelen om dan op kosten van de eigenaar zijn afval aan te bieden.
Ook de containers die werden afgemeld omdat de mensen bijvoorbeeld verhuisd zijn worden op deze zwarte lijst gezet zolang niemand anders zich aangemeld heeft. Op deze manier kan er geen afval meegegeven worden op de rekening van de vorige bewoner.

7. Hoe kan ik mijn container(s) proper houden?
- Restafvalcontainer
In deze container kan het afval in plastieken winkelzakken of afvalzakken voorverpakt worden. Dit afval wordt in een huisvuilverbrandingsoven met energierecuperatie verwerkt.
- GFT-container
Plastieken zakjes zijn absoluut uit den boze, gezien dit organisch afval gecomposteerd wordt en de aanwezigheid van plastic de kwaliteit van de compost nadelig beïnvloed.
Een eenvoudige manier om te voorkomen dat afvalresten in de container achterblijven, is onderin enkele vellen krantenpapier leggen. Wanneer de container geledigd wordt, wordt deze gekanteld en geschud. Een stuk krant komt makkelijk los en bijgevolg zal al het afval erboven uit de container verwijderd worden. Bovendien absorbeert het krantenpapier vocht dat afkomstig is van het afval.
Wij raden je aan om het keukenafval te verpakken in een papieren (brood)zak of een stuk krantenpapier.  Papier bestaat namelijk uit cellulose en is hierdoor composteerbaar.

8. Vormt het DIFTAR-systeem geen probleem voor de privacy?
Wat betreft de verwerking van de persoonlijke gegevens zal, net zoals bij gegevens verzameld door telefoonmaatschappijen of elektriciteitsdistribiteurs, de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer toegepast worden bij de verwerking van de gegevens verzameld door het DIFTAR-systeem. Deze wet garandeert dat de ingezamelde gegevens niet voor oneigenlijke doeleinden gebruikt worden. In geval van moeilijkheden bij de uitoefening van de rechten toegekend op grond van deze wet, of in geval van niet-nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit deze wet, kan de betrokken persoon een klacht richten aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

9. Wat te doen als je occasioneel veel restafval (huisvuil) hebt?
Als je door uitzonderlijke omstandigheden (feestje, grote opkuis, …) meer restafval hebt dan in je grijze container kan, kan je de IVVO-klantendienst laten weten dat je tijdens de volgende ophaling (een) extra zak(ken) restafval zal aanbieden. Je vermeldt duidelijk je naam en adres. Best is dat je afspreekt dat je op je zak(ken) een duidelijk label zal aanbrengen met je naam, adres en handtekening. Uiteraard wordt extra afval gewogen en gefactureerd aan het gewone tarief.
Uitzondering Ieper, Koksijde en De Panne:
Wanneer inwoners van Ieper, Koksijde en De Panneuitzonderlijk meer restafval aan te bieden hebben, kunnen zij bij een aantal winkeliers restafvalzakken kopen. Deze zakken worden niet meegewogen, aangezien je hiervoor reeds een retributie betaalde bij aankoop.

10. Welke volumes van containers voor rest- en GFT-afval zijn er beschikbaar?
De containers voor rest- en GFT-afval zijn beschikbaar in de volgende volumes :
- 40 liter (draagemmer)
- 120 liter (standaardformaat, hetzelfde volume van 2 huisvuilzakken)
- 240 liter.
De containers van 120 of 240 liter zijn voorzien van wielen zodat ze makkelijk verplaatst kunnen worden.
Bij elke GFT-container wordt een keukenemmer van 10 liter meegeleverd.  Dit vergemakkelijkt de selectieve inzameling van organisch afval in de keuken.

11. Waarom mogen aluminium bakjes wel in de PMD-zak en aluminiumfolie niet?
Borden, bakjes en schaaltjes uit aluminium kunnen opnieuw gesmolten en gerecycleerd worden. Aluminiumpapier is echter te dun, waardoor het in de ovens niet smelt, maar gewoon verbrandt.

12. Waarom mogen plastic potjes, zakjes en folies niet in de PMD-zak?
Deze verpakkingen bestaan uit verschillende soorten plastic die moeilijk soorteerbaar zijn. Plastic folies en zakjes kunnen bovendien de sortering van de andere materialen op de sorteerband hinderen. Tenslotte is het recyclageproces voor deze verpakkingen en folies ingewikkeld en duur. Onthoud deze eenvoudige regel: heeft iets van plastic niet de vorm van een fles of flacon, dan hoort het niet thuis in de PMD-zak.

 

13. Mogen de doppen op de plastic flessen en flacons blijven zitten?
Je mag de doppen op de plastic flessen en flacons laten zitten. Metalen dekseltjes, schroefdoppen en kroonkurken horen dus allemaal in de blauwe zak. Wanneer het PMD gesorteerd wordt, haalt een reuzemagneet het metaal uit het andere afval. Nadien worden de metalen deksels gesmolten voor gebruik in nieuwe toepassingen. Metalen deksels van glazen bokalen gooi je best niet bij het glasafval want als het glas gebroken is, is het moeilijk om de laatste scherven van het deksel weg te krijgen.

 

14. Waar moet ik heen met mijn vlees- en visresten?
Vlees en vis-resten horen gewoon bij het restafval. Sinds 2001 mogen vlees en vis niet langer bij het GFT. Dit geldt ook voor beenderen, graten en schelpen. Het verbod is een gevolg van de BSE-crisis ('gekke koeienziekte'). Europa wil vermijden dat dierlijke resten in het veevoedsel terechtkomen. Omdat GFT-compost regelmatig in weiden en akkers gebruikt wordt, mag hier dus geen afval van dierlijke oorsprong in zitten.

 

15. Wat staat er allemaal op het recyclageparkticket na een bezoek?

uitleg ticket RP