Oude metalen

Iedereen heeft wel eens metaalafval, denk maar aan een kapotte schaar of ladder. Deze afvalsoort is een mengeling van staal, aluminium, koper, lood, ... Daarom is het, met het oog op recyclage, belangrijk dat dit afval goed gesorteerd wordt.

Je oude metalen kan je naar het containerpark brengen. Bepaalde stukken afval, zoals een parasol of buggy, bestaan uit metaal met wat plastiek, hout of andere niet-metaalsoorten. Verwijder zoveel mogelijk de niet-metaalsoorten en werp ze in de juiste container.

Sommige metaalsoorten zijn echter nog bruikbaar. Wil je misschien je oude fiets kwijt, maar trapt hij nog goed? Breng hem dan naar de kringloopwinkel.

Wat mag?

De volgende zaken horen WEL bij oude metalen:
- alle ferro en niet-ferrometalen
  bv: aluminium potten en pannen, schroot, kachels, gietijzer, velgen, spijkers, buizen, ...

Wat mag niet?

De volgende zaken horen NIET bij oude metalen:
- elektrische onderdelen
- niet-metalen onderdelen
- ontplofbare voorwerpen: munitie, gasflessen, gastanks
- metaal uit afbraak dat nog steenpuin bevat
- radioactief metaal
- spuitbussen, oliefilters, verfpotten
- batterijen
- drank- en conservenblikjes (horen bij PMD)

Wat gebeurt er met het ingezamelde metaal?

Het metaalafval wordt eerst gesorteerd in ferro en non-ferrometaal. Daarna wordt het metaal verknipt en verkleind tot op fakbrieksmaat. Dit verkleinde metaat gaat naar de staalfabriek of naar de non-ferrofabriek waar het tot nieuw metaal hersmolten wordt. Dit nieuwe metaal kan dienen als secundaire grondstof in de metaalsector (bv. voor de auto- en bouwindustrie)

Tips

- Kies voor voorwerpen uit roestvrij metaal.
- Voorkom een stortvloed aan metalen frisdrankblikjes en kies voor grote verpakkingen. Door afval te vermijden kunnen we de afvalberg doen slinken.