KGA

Met de term KGA bedoelen we klein gevaarlijk afval van huishoudelijke oorsprong dat een gevaar voor de gezondheid van de mens of het milieu oplevert. KGA bevat gevaarlijke stoffen die op natuurlijke wijze niet afbreekbaar zijn, zoals oliën, oplosmiddelen, zuren, kwik en lood. Vandaar het belang en de noodzaak om KGA apart in te zamelen en te verwerken. Elk gezin bezit dan ook een groene milieubox waarin het gevaarlijk afval veilig kan opgeborgen worden. Als de box vol is, neem je hem mee naar het containerpark waar de parkwachter je helpt om alles te sorteren. In sommige gemeenten, zoals Poperinge, kan je met het KGA niet terecht op het containerpark. Dan komt een aantal keren per jaar de 'chemocar' langs in de straat. Je kan je milieubox daar laten leegmaken.

Wat mag?

De volgende zaken behoren WEL tot KGA:
milieubox- verven en inkten
- stoffen of producten met kwik
- lijmen
- oplosmiddelen
- zuren en basen
- oliën en vetten
- tl- en spaarlampen
- batterijen (tip: spaar het milieu en kies voor herlaadbare batterijen)
- injectienaalden
- schoonmaakmiddelen

Meng de gevaarlijke stoffen NOOIT en laat ze zoveel mogelijk in de originele verpakking.

Wat mag niet?

De volgende zaken behoren NIET tot KGA:
- oude en vervallen geneesmiddelen (deze breng je naar de apotheker)
- lege spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica (horen bij PMD)
- gloeilampen (horen bij restafval, let op: verpak ze goed)
- gasflessen (meer info vind je op www.febupro.be)
- munitie (verwittig de politie)

Wat gebeurt er met het ingezamelde KGA?
KGA is te gevaarlijk om in het milieu terecht te komen. Het mag zeker niet met het gewone huisvuil worden meegegeven. Het is ook totaal uit den boze om dergelijke producten te verbranden of te dumpen in de gootsteen. Een deel van het KGA wordt gerecycleerd en opnieuw gebruikt. Zo wordt afvalolie tot brandstof verwerkt en uit fotochemicaliën en röntgenfoto's wordt zilver gerecupereerd. Wat niet kan worden gerecycleerd, wordt op hoge temperaturen in een verbrandingsinstallatie verbrand zodat er geen milieugevaarlijke stoffen vrijkomen.

 

chemokar