Infofiche compostkoffer

Wat is het? 

Duik samen de compostkoffer in! Je vindt er heel wat informatie rond composteren én materiaal om in de klas of met je vereniging aan de slag te gaan (loeppotjes, zeven, determineerkaarten…). Een les geven of een actie opzetten rond composteren is met de compostkoffer een fluitje van een cent. Naast documentatie bevat de koffer ook heel wat demonstratiemateriaal. Op die manier kan zowel klein als groot betrokken worden bij het composteergebeuren.

De compostkoffer wordt gratis uitgeleend voor educatieve doelstellingen.

 

Voor wie is het bestemd? 

Deze koffer is geschikt voor kinderen van acht tot twaalf jaar. De koffer bevat voldoende materiaal om met één groep (tot ongeveer 25 deelnemers) diverse aspecten van composteren te onderzoeken: bodemdiertjes, kwaliteit, sorteerregels voor GFT, …

  

Wat vind je in de koffer?
De compostkoffer bevat alles wat je maar kan nodig hebben om een actie op te zetten rond composteren:

-         Dia's over thuiscompostering
-         Diverse video's
-         Voordrachten op slides 
-         Map 'Composteren voor kinderen' van OVAM 
-         Spel (Nationale plantentuin van Meise) voor kinderen
-         Praktijkmateriaal zoals loeppotjes, thermometer, handzeefje, pers, potje, ...
-         Vlaco posters over thuiscomposteren
-         Documentatiemateriaal en achtergrondinformatie.