Grofvuil

Grof huisvuil is het brandbaar restafval dat niet in de huisvuilzak kan, dat niet hergebruikt kan worden of niet voor recyclage in aanmerking komt. Het is de verzamelnaam voor grote stukken afval zoals een kapotte stoffen zetel, een versleten tapijt, een matras...

Wat mag?

De volgende zaken horen WEL bij het grof huisvuil:
- oude matrassen
- zittingen van oude fauteuils
- niet-houten meubelen
- tapijten
- ...

Wat mag niet?

De volgende zaken horen NIET bij het grof huisvuil:
- klein brandbaar materiaal of restafval dat in de restafvalzak of -container thuishoort
- bouw- en sloopafval
- AEEA
- houtafval
- metalen
- harde plastic

Hoe inzamelen?

- Grofvuil dat nog bruikbaar is, breng je naar de kringloopwinkel. Het materiaal kan zelfs door de ophaaldienst van de kringloopwinkel gratis bij je thuis worden afgehaald.
- Het grofvuil kan op het containerpark aangeboden worden of via de huis-aan-huisophaling ingezameld worden (raadpleeg hiervoor je ophaalkalender).

Bij de huis-aan-huisophaling wordt het grof huisvuil best in twee verschillende delen geplaatst:
1) Metalen voorwerpen bij elkaar (badkuipen, oude fietsen…) Let wel: geen afgedankte elektrische en elektronische apparaten.
2) De rest is niet-recycleerbaar brandbaar materiaal (oude meubelen, tapijten, matrassen, plastieken voorwerpen, plastic tuinmeubilair…) en wordt verwerkt in een huisvuilverbrandingsinstallatie.

Contacteer de milieudienst van je gemeente om een ophaling van grofvuil aan te vragen (meer info: zie afvalkalender).

Wie het materiaal niet correct buiten plaatst, te laat is of het materiaal dat wordt geweigerd buiten laat staan, bezondigt zich aan sluikstorten en kan hiervoor streng beboet worden.