Aanvraag terugbetaling waarborg

Terugbetaling van de waarborg kan mits aanvraag aan de IVVO Klantendienst vóór 31/12/2017 als volgt:

- invullen van bijgevoegd invulformulier
- voorleggen van het betalingsbewijs

De Klantendienst verwittigt u wanneer uw dossier aanvaard wordt.

Vervolgens dient u uw container(s) in te leveren leeg, proper en in goede staat op het recyclagepark van uw gemeente.

Na inlevering en goedkeuring wordt de waarborg terugbetaald.

 

Contactgegevens
Correspondentieadres (indien verschillend)
In te leveren container