Week van de hoffelijkheid

In de week van 20 tot 24 november 2017 vragen we respect voor de afvalophaler en de medewerkers van de recyclageparken. Tijdens deze week van de hoffelijkheid kan ook jij een 'dankjewel' zeggen aan de afvalophalers door een sticker te kleven op je afvalzak of -container. Een 'dankjewel'-kaartje kan je aanvragen om een dankwoordje te richten naar de parkbeheerders. Ook eigen intiatieven zijn natuurlijk welkom.

Klik hier om een stickervel of 'dankjewel'-kaartje aan te vragen.

>

Ophaalkalender

Wens je de ophaalkalender van je gemeente?

Download de kalender in PDF.

Download de kalender op adres.

Afvalkrant

Wens je de laatste afvalkrant opnieuw lezen

Download de krant

Recyclagepark

Op zoek naar het recyclagepark in je buurt?

Klik hier

Welkom bij IVVO

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO is een opdrachthoudende vereniging van 12 gemeenten en heeft als doel de inzameling, verwijdering en verwerking van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, alsook organisch bedrijfsafval.