Afvalophaling in het gedrang bij winterweer

Door het winterweer kan de ophaling van restafval, gft, pmd en papier/karton in het gedrang komen. Het is mogelijk dat de ophaaldiensten jouw straat niet kunnen bedienen omdat de straat en het voetpad er te glad bij liggen. Indien het afval niet is opgehaald, haal het terug binnen en plaats het buiten bij de volgende ophaalronde. Enkele tips: leg je deksel open als je een container met slot hebt en maak het afval in de container los met een stok zodat deze kan geledigd worden.

sorteer gft, goed voor je portemonnee

Sorteer gft, dat is goed voor je portemonnee!

Wist je dat gft je de helft minder kost dan restafval?

Bovendien krijgt elke nieuwe klant een superhandig gft-verzamelbakje voor in de keuken. Helemaal gratis.

Wens je een gft-container aan te vragen, klik dan hier.

>

Ophaalkalender

Wens je de ophaalkalender van je gemeente?

Download de kalender in PDF.

Download de kalender op adres.

Afvalkrant

Wens je de laatste afvalkrant opnieuw lezen

Download de krant

Recyclagepark

Op zoek naar het recyclagepark in je buurt?

Klik hier

Welkom bij IVVO

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO is een opdrachthoudende vereniging van 12 gemeenten en heeft als doel de inzameling, verwijdering en verwerking van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, alsook organisch bedrijfsafval.